area-de-benestar-social-i-cultura-GRAN

Ajuntament de Seva

 

- Pla de Govern Municipal -

 

ÀREA D'URBANISME, OBRES I SERVEIS

-Hi ubicarem els nous consultoris que proporcionaran l’assistència sanitària adequada i acabarem d’adequar els habitatges destinats a Allotjaments Col.lectius Protegits.

-Arranjarem la pista i grades de l’Escola Farigola i adequarem l’accés d’entrada de les aules d’educació infantil.

-Farem un estudi viable per la Plaça dels Esports

-Urbanitzarem el C/Bonaire i el C/Catalunya

-Estudiarem la possible urbanització del C/Ermita

-Repararem els carrers més malmesos de les urbanitzacions

-Vetllarem per l’arribada del gas natural a Seva

-Tindrem especial cura en el manteniment del cementiri

✔ Adequarem els exteriors del nou local Social del Pinós

 

ÀREA D'ECONOMIA, GOVERNACIÓ I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

-Farem públic i comprensible el pressupost municipal.

-Informarem anualment de la situació econòmica de l’Ajuntament.

-Aplicarem mesures d’informació i control a la gestió municipal.

-Farem recerca i gestió de subvencions concedides per administracions superiors, per tal de mantenir i millorar serveis existents a l’ajuntament.

-Informarem mitjançant un calendari dels dies de pagament dels impostos i taxes, per tal que el ciutadà ho pugui tenir en compte.

-Donarem un tracte més directe i proper al ciutadà.

-Volem un Ajuntament més sostenible, i per tant, invertirem amb l’ajuda de les línees de subvencions per millorar l’eficiència energètica dels equipaments i especialment de l’enllumenat públic, ja que representa el 40% de la despesa energètica.

 

ÀREA DE CULTURA

-Crearem el Consell Municipal de Cultura

-Instal·larem panells informatius en punts estratègics del municipi, per fer màxima difusió de les activitats de les entitats i associacions del poble.

-Dinamitzarem els espais culturals públics del municipi oferint programacions musicals, teatrals, lúdiques.. més assequibles i populars i cedirem alguns d’aquests espais a les entitats del poble.

-Potenciarem les fires existents i estudiarem la organització i creació d’altres jornades, demostracions, fires o esdeveniments buscant la participació global del municipi.

-Farem un estudi de viabilitat de les piscines

-Ampliarem la oferta d’activitats tant per a nens com per adults

 

ÀREA DE JOVENTUT

-Potenciarem el punt jove com a eina i lloc d’aglutinament de la joventut del nostre poble

-Transmetrem tota la informació sobre ajuts o beques dirigits als joves i els facilitarem tots els tràmits administratius i derivats

-Fomentarem la participació activa dels joves en les activitats culturals i esportives del poble

-Treballarem per ampliar la borsa de treball

-Desenvoluparem projectes i plans per ajudar a l’accés al mercat de l’habitatge

-Garantirem un canal de comunicació directe entre aquest col·lectiu i l’Ajuntament

 

ÀREA DE MEDI AMBIENT i MÓN RURAL

-Instal·larem una caldera de biomassa als locals públics com la sala polivalent, l’escola Farigola i el camp de futbol i tennis

-Projectarem l’instal.lació d’una caldera de biomassa per tenir servei al complex de Can Manyosa, escola bressol, residencia i Ajuntament.

-Aprofitarem la neteja dels nostres boscos, per abastir les calderes de biomassa del municipi.

-Fomentarem la formació de persones per desenvolupar treballs forestals.

-Mantindrem i recuperarem camins rurals i fonts del municipi.

-Mantindrem tradicions, com la festa de St. Isidre, patró dels pagesos.

 

ÀREA D'EDUCACIÓ

-Facilitarem totes les instal·lacions municipals als equips docents i alumnes per portar a terme les seves tasques.

-Adequarem els entorns de la zona d’esbarjo de l’escola el Bressol.

-Arranjarem l’accés a las aules d’educació infantil de l’escola.

-Millorarem els equipaments esportius de l’Escola Farigola.

-Donarem un suport constant a la llar d’infants El Bressol i l’escola Farigola.

-Establirem mecanismes de comunicació entre Ajuntament, Escoles i AFA per així treballar en conjunt els aspectes educatius que ens involucren a tots.

-Condicionarem una aula pels estudiants en la qual trobin un espai per l’estudi i treball diari.

 

ÀREA DE SANITAT

-Adequarem nou consultori, per donar una millor assistència als veïns del nostre poble.

-Vetllarem per els serveis d’atenció domiciliaria com la cobertura de tele-assistència, especialment en persones que visquin soles majors de 85 anys i a persones que presentin risc de malaltia.

-Donarem una millor informació sobre com utilitzar recursos sanitaris existents reforçant l’educació sanitària per adults i nens.

-Coordinarem i donarem suport a les accions de formació, promoció i prevenció de la salut.

 

ÀREA D'ESPORTS

-Promourem la convocatòria d’ajuts econòmics per als clubs i entitats esportives.

-Treballarem per incorporar al municipi el Pla d’Activitat Física Esport i Salut (PAFES) i el Pla d’Esport Escolar de la Generalitat de Catalunya.

-Estudiarem la instauració de la Setmana de l’Esport

-Mantindrem i millorarem els equipaments esportius municipals

-Treballarem per crear nous equipaments per omplir les necessitats dels nostres veïns i veïnes.

 

ÀREA DE TECNOLOGIA

-Incentivarem el desplegament de fibra òptica a tot el municipi.

-Incentivarem la millora dels serveis de telefonia mòbil a les companyies operadores oferint-los les infraestructures necessàries.

-Invertirem en tecnologia per reduir els costos de telefonia.

 

ÀREA DE COMUNICACIÓ

-Farem que els nostres mitjans de comunicació siguin de qualitat.

-Crearem plafons informatius per la difusió informativa.

-Difondrem les activitats i els projectes que les entitats i associacions municipals que organitzin.

-Mantindrem una publicació municipal.

-Treballarem per la integració de les xarxes socials i la pàgina web en la vida quotidiana del poble.

 

ÀREA D'URBANITZACIONS

-Integrarem la gestió forestal en la planificació territorial i urbanística.

-Vetllarem per l’embelliment del paisatge urbà: Neteja de carrers, manteniments de rètols dels carrers, seguiment de les parcel·les tan municipals com de particulars.

✔ Canviarem les bandes reductores de velocitat per opcions més noves, com poden ser les anomenades “esquenes d’ase”.

-Arranjarem l’asfalt en aquells punts que considerem més crítics.

-Treballarem per la millora de les telecomunicacions

 

ÀREA DE COMERÇ, EMPRESA, INDUSTRIA i TURISME

-Potenciarem el comerç local de proximitat com a mecanisme per afavorir la dinamització i la vitalitat del municipi, i estudiarem la manera de tenir més comunicació entre l’Ajuntament i els comerciants del municipi.

-Agilitzarem i ajudarem a que les tramitacions per les obertures de nous negocis i altres tràmits siguin ràpids i simples.

✔ Recuperarem la zona d’aparcaments del C/ de dalt, traient les jardineres

-Mantindrem la zona industrial i els carrers més comercials del poble (enllumenat, voreres, vials, senyalitzacions, bona accessibilitat)

-Estarem presents en els mitjans de publicitat de turisme d’Osona, promocionant el poble, els productes típics de la zona, les fires que es fan al municipi, per tal d’atreure el turisme de proximitat i de qualitat.

-Volem potenciar la poca distància que hi ha entre el poble i el Montseny, creant i donant suport a les activitats de natura i medi ambient.

 

 

Contacte

Ajuntament de Seva

 C. de Dalt, 5 08553 Seva

 938 840 111

 938 840 214

seva@seva.cat

Horaris OAC:

-De dilluns a divendres de 9,00h a 14,00h

-Dilluns i dijous de 15,30h a 19,00h

- - - - - - -

Guàrdia municipal de Seva

Whatsapp - 686 418 444

Twitter - @t686418444

vigilantnit@gmail.com

- - - - - - -

EMD SM Balenyà

 C. del Casal, s/n 08554 S.M. Balenyà

 93 812 49 42

info@smbalenya.cat

- - - - - - -

Facebook

 

Twitter

Instagram - #WebSeva