Àrea de Medi Ambient i Energies Renovables

MEDI AMBIENT I ENERGIES RENOVABLES
L’Àrea de Medi Ambient i Energies Renovables té com a objectiu general millorar la qualitat ambiental de Seva i oferir un entorn urbà i natural saludable i que preservi i respecti els ecosistemes.

Una de les línies de treball bàsiques és la integració de la gestió forestal en la planificació urbanística, ja que Seva té diverses urbanitzacions situades enmig de grans masses forestals.

També des de Medi Ambient es fa el manteniment i cura dels parcs, jardins i zones verdes, del patrimoni natural i es desenvolupen programes sobre educació i sensibilització ambiental.

Una altra línia de treball és la millora i modernització de la xarxa de clavegueram i de l'aigua, que són serveis bàsics que necessiten d'una especial atenció. També des d'aquesta àrea treballem per millorar l'eficiència energètica del nostre enllumenat públic i la millora de la gestió dels residus.

De Dalt, 5 - 08553 Seva - Barcelona (Catalunya)
Nom de contacte: Núria Rivera
Telèfon: 938840111
Adreça electrònica: nuria.rivera@seva.cat
Darrera actualització: 23.01.2021 | 19:03