Àrea d’Hisenda, Empresa i Urbanitzacions

HISENDA
L’Àrea d’Hisenda és l’encarregada de controlar tots els assumptes econòmics. Així doncs, es treballa en l’elaboració dels pressupostos anuals i es fa un seguiment periòdic de l’estat de tresoreria i de l’execució del pressupost.

A més, també és el departament encarregat d’elaborar les ordenances fiscals en cada exercici, que inclouenimpostos com el de l’IBI o l’impost sobre vehicles,i diverses taxes i preus públics de serveis municipals.

EMPRESA
L’Àrea d’Empresa treballa cada any per donar un impuls a les empreses i emprenedors que viuen i treballen a Seva. Tenir informació a l’abast i formar els empresaris perquè els seus negocis siguin més competitius són alguns dels reptes que es marca anualment la Regidoria d’Empresa.

Des de l’Ajuntament es vol aconseguir un teixit empresarial consolidat que sigui innovador, divers i capaç d’adaptar-se amb èxit als canvis que el mercat va exigint amb el pas del temps.

URBANITZACIONS
L’Àrea d’Urbanitzacions vetlla per donar continuïtat als serveis i prestacions que s’ofereixen a les diverses urbanitzacions del municipi. La bona connectivitat entre totes les urbanitzacions i el nucli del poble és un dels aspectes cabdals i de preocupació de l’Ajuntament, ja que afavoreix a la cohesió social de tota la població, la bona convivència i la implicació dels veïns i veïnes en la vida cultural i social de la vila.

De Dalt, 5 - 08553 Seva - Barcelona (Catalunya)
Nom de contacte: Joan Queral
Telèfon: 938840111
Adreça electrònica: joan.queral@seva.cat
Darrera actualització: 23.01.2021 | 18:56