Àrea d'urbanisme de l'Ajuntament de Seva

 

OBRES I SERVEIS

El treball que duu a terme l’Àrea d’Obres i Serveis persegueixla finalitatd’executar obres que millorin els serveis i la qualitat de vida dels veïns i veïnes. És a dir, des d’aquesta Àrea es coordinen i dirigeixen els treballs d’adequació de la via pública, la neteja viària i el manteniment d’edificis i instal·lacions municipals.

 

SEGURETAT

La Regidoria de Seguretat Ciutadana té assignades diverses atribucions encaminades a vetllar per la seguretat de les persones i la creació de condicions que permetin a la ciutadania el seu desenvolupament personal, familiar i social en un marc pacífic i amb harmonia.

També s’ocupa de les funcions de protecció civil en casos d’emergències i de supervisar i mantenir actualitzats els plans d’autoprotecció dels edificis públics. Alhora, cal que també controli els plans d’autoprotecció per als esdeveniments populars que tenen lloc al municipi.

 

GOVERNACIÓ

L’Àrea de Governació té com a missió general tenir cura de tot allò relatiu a l’organització administrativa. Així doncs, és aquesta qui s’ocupa de dirigir el personal de l’Ajuntament i redistribuir-ne les feines, també de les relacions institucionals i la gestió dels serveis generals. La tasca del dia a dia consisteix en facilitar a la ciutadania que tots els assumptes es puguin gestionar de la manera més eficaç possible, sempre respectant el benefici general de l’Administració i els veïns.

 

 

 

 

Contacte

Ajuntament de Seva

 C. de Dalt, 5 08553 Seva

 938 840 111

 938 840 214

seva@seva.cat

Horaris OAC:

-De setembre a juny: De Dilluns a Divendres de 9h a 14h. Dilluns i Dijous de 15,30h a 19h.

-Juliol: De Dilluns a Divendres de 9h a 14h. Dilluns de 15,30h a 19h.

-Agost: De Dilluns a Divendres de 9h a 14h.

- - - - - - -

Guàrdia municipal de Seva

Whatsapp - 686 418 444

Twitter - @t686418444

guardiamunicipal@seva.cat

- - - - - - -

EMD SM Balenyà

 C. del Casal, s/n 08554 S.M. Balenyà

 93 812 49 42

info@smbalenya.cat

- - - - - - -

Telegram

Instagram

Instagram ajuntament

Facebook

 

Twitter