Junta de govern municipal

Ajuntament de Seva

 

D’acord amb el que disposa l’article 20.1B) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases de règim local, en que s’estableix que la Junta de Govern Local existeix en tos els municipis de població superior a 5.000 habitants i en els de menys quan ho disposi el reglament orgànic, com en el nostre cas, d’acord amb l’article 4 del ROM.

L’objectiu d’aquest òrgan és dotar d’una major celeritat i eficàcia l’actuació municipal delegant competències pròpies del Ple o de l’Alcalde a la Junta de Govern.

L’òrgan està format per l’Alcalde i els tres Primers Tinents d’Alcaldia i la periodicitat de les sessions és quinzenal.

 

 

Contacte

Ajuntament de Seva

 C. de Dalt, 5 08553 Seva

 938 840 111

 938 840 214

seva@seva.cat

Horaris OAC:

-De setembre a juny: De Dilluns a Divendres de 9h a 14h. Dilluns i Dijous de 15,30h a 19h.

-Juliol: De Dilluns a Divendres de 9h a 14h. Dilluns de 15,30h a 19h.

-Agost: De Dilluns a Divendres de 9h a 14h.

- - - - - - -

Guàrdia municipal de Seva

Whatsapp - 686 418 444

Twitter - @t686418444

guardiamunicipal@seva.cat

- - - - - - -

EMD SM Balenyà

 C. del Casal, s/n 08554 S.M. Balenyà

 93 812 49 42

info@smbalenya.cat

- - - - - - -

Telegram

Instagram

Instagram ajuntament

Facebook

 

Twitter