Ordenances reguladores

Ajuntament de Seva

 

Ordenança/ Reglament

Document

Ordenança municipal reguladora de la tinença d'animals en el terme municipal de Seva Veure ordenança
Ordenanaça reguladora del preu públic per assistència a espectacles, activitats culturals,esportives i altres de naturalesa anàloga Veure ordenança

Reglament del servei municipal d'abastament d'aigua potable de Seva

Veure Reglament

Ordenança reguladora de la conservació, neteja i tancat de solars i parcel·les del municipi de Seva 

 Veure l'ordenança

Ordenança de la recollida de residus municipals 

 Veure l'ordenança

Ordenança reguladora per l'aplicació en el municpi de Seva de fems, purins i fangs de depuració,
protecció medioambiental de les aigües contra la contaminació produïda per adobs químics i nitrats
utilitzats a l'agricultura i molèsties causades pels excrements produïts pel pas d'animals

Veure l'odenança

Reglament intern de la piscina municipal de Seva

Veure l'odenança

Ordenança municipal de bon govern i convivència ciutadana del municipi de Seva

Veure l'odenança

Ordenança municipal reguladora d'obres subjectes a llicència i a règim de comunicació prèvia

Veure l'odenança

 

 

Contacte

Ajuntament de Seva

 C. de Dalt, 5 08553 Seva

 938 840 111

 938 840 214

seva@seva.cat

Horaris OAC:

-De setembre a juny: De Dilluns a Divendres de 9h a 14h. Dilluns i Dijous de 15,30h a 19h.

-Juliol: De Dilluns a Divendres de 9h a 14h. Dilluns de 15,30h a 19h.

-Agost: De Dilluns a Divendres de 9h a 14h.

- - - - - - -

Guàrdia municipal de Seva

Whatsapp - 686 418 444

Twitter - @t686418444

guardiamunicipal@seva.cat

- - - - - - -

EMD SM Balenyà

 C. del Casal, s/n 08554 S.M. Balenyà

 93 812 49 42

info@smbalenya.cat

- - - - - - -

Telegram

Instagram

Instagram ajuntament

Facebook

 

Twitter