Pla de govern municipal

Ajuntament de Seva

 

- Pla de Govern Municipal -

Des de l´Equip de Govern i sent conseqüents amb l’exigència de més comunicació amb els veïns i més transparència en la gestió, ens agradaria explicar quins són els objectius que ens hem proposat per a aquest mandat i les línies estratègiques que seguirem. Tot i que aquest Equip és fruit d´un pacte, 6 regidors d´ERC i 1 regidora de GPSB, hi ha un gran acord sobre quins són els temes cabdals que afecten al poble i treballarem junts per fer possible que d’aquí al 2023 els objectius proposats siguin una realitat.

 

• En primer lloc, volem donar continuïtat al projecte de l’illa sociosanitària que ja s’ha iniciat amb la llar d’infants i els nous consultoris. El següent pas és fer la residència dels avis nova, un Centre de dia i un Casal. Tanmateix, també volem aconseguir un bon servei a domicili d’acompanyament i cura de les persones grans, ja que n’hi ha moltes que prefereixen viure a casa seva mentre sigui possible i nosaltres els hi ho volem facilitar.

• En segon lloc, treballem per aconseguir un projecte global per als Roures Parc (piscines i parc) que comporti una millora i remodelació total i que es pugui anar executant per fases. D’aquesta manera aconseguirem tornar a posar en valor unes instal·lacions que són importants per al poble.

• En tercer lloc, tot sovint els serveis bàsics com aigua i clavegueram es donen per descomptats i, precisament per això, no els donem la importància que tenen. A Seva, tenim la sort de tenir aigua pròpia i la seva gestió municipal, ara però, necessitem tirar endavant inversions per modernitzar la nostra xarxa tant a nivell de captació i emmagatzematge com de distribució i així gaudir tots plegats d´una aigua més bona i a un preu just.

• En quart lloc, davant la preocupació dels veïns per la seguretat, ampliem els horaris de vigilància afegint horari de dia al que ja teníem de nit tant al poble com a les urbanitzacions i posem en funcionament les càmeres de vigilància a les entrades i sortides.

• En cinquè lloc, la nostra implicació amb les energies renovables i la sostenibilitat és ferma i en aquest sentit, aprovarem ordenances per impulsar aquesta transició i donarem exemple amb els edificis municipals, instal·lant plaques fotovoltaiques per generar electricitat o calderes de biomassa. També seguirem avançant en el canvi de l’enllumenat públic a LED per tal d’estalviar energia.

• En sisè lloc, acostarem les urbanitzacions de Seva al poble. Hem iniciat la recollida porta a porta de les deixalles, equiparant el servei al que ja es fa al nucli urbà i avançant cap a una millor recollida selectiva i millora de l’entorn natural; també volem millorar pavimentacions, senyalitzacions i les entrades sud per Aiguafreda i Pinós. D’altra banda, promourem que els locals socials de les urbanitzacions acullin més activitats i esdeveniments.

• En setè lloc, estem iniciant la revisió gradual del POUM de l’any 2006, aprovat fa més de 13 anys. Actualment redactem ja modificacions per resoldre els errors i disfuncions més greus que afecten als espais verds equipats de Sant Miquel de Balenyà, a les urbanitzacions i a l’entorn de les carreteres, a Seva i a Sant Miquel de Balenyà, en contacte amb la Comissió d’Urbanisme de Catalunya, responsable de l’aprovació definitiva de qualsevol canvi proposem. El Novembre del 2019 es va crear un grup de treball tècnic amb tècnics de l’Ajuntament de Seva, de l’EMD Sant Miquel de Balenyà, i tècnics externs, que celebra reunions mensuals.

 

Estem treballant també en altres projectes: el repartiment de la fibra òptica a tot el municipi, inclòs el polígon industrial; la millora de les instal·lacions esportives; la pacificació i millora del carrer Bonaire, així com d’altres carrers; apropar el Punt Jove al centre i dotar-lo de nous equipaments electrònics; connectar el comerç i promocionar-lo, fer el manteniment dels camins rurals i afavorir el desenvolupament de les activitats agràries, ramaderes i forestals... en el camp de l’educació, l’equip de govern pretén connectar els aprenentatges dins i fora del temps lectiu; també volem apropar la música, les arts escèniques, la formació i el patrimoni històric als veïns. Vetllarem perquè La Polivalent sigui un equipament obert a totes aquelles entitats o persones que vulguin formar part del moviment cultural del poble.

Finalment, us agraïm que ens hagueu fet confiança. Treballem amb tot el compromís, l’esforç i la dedicació que mereix la tasca que ens heu encomanat.

 

L’EQUIP DE GOVERN

 

 

 

Contacte

Ajuntament de Seva

 C. de Dalt, 5 08553 Seva

 938 840 111

 938 840 214

seva@seva.cat

Horaris OAC:

-De setembre a juny: De Dilluns a Divendres de 9h a 14h. Dilluns i Dijous de 15,30h a 19h.

-Juliol: De Dilluns a Divendres de 9h a 14h. Dilluns de 15,30h a 19h.

-Agost: De Dilluns a Divendres de 9h a 14h.

- - - - - - -

Guàrdia municipal de Seva

Whatsapp - 686 418 444

Twitter - @t686418444

guardiamunicipal@seva.cat

- - - - - - -

EMD SM Balenyà

 C. del Casal, s/n 08554 S.M. Balenyà

 93 812 49 42

info@smbalenya.cat

- - - - - - -

Telegram

Instagram

Instagram ajuntament

Facebook

 

Twitter