Notícies relacionades amb l'Ajuntament de Seva

El 5 de maig, revisió ITV de vehicles agrícoles i ciclomotors

El dimecres 5 de maig, l'empresa Prevencontrol portarà a Seva la seva Unitat Mòbil per efectuar les revisions ITV als vehicles agrícoles (tractors i remolcs). Serà al carrer Bellida, de les 8 del matí a les 3 del migdia.

Segons regula l’article 6è. del Reial decret 2042/94, de 14 d’octubre (BOE núm. 275) actualitzat pel RD 711/2006, de 9 de juny, la revisió ITV és obligatòria per als vehicles agrícoles (tractors i remolcs). La inspecció tècnica periòdica es fa d’acord a la següent freqüència:

  • Vehicles de fins a 8 anys: Exempt
  • Vehicles de 8 a 16 anys: Biennal
  • Vehicles de més de 16 anys: Anual

La Unitat Mòbil també podrà efectuar la inspecció periòdica obligatòria als ciclomotors de 49 cm3 , segons el previst per l’Ordre IUE/40/2007, de 27 de febrer, per la qual es fixa la data d’entrada en vigor de l’obligatorietat de la inspecció tècnica periòdica dels ciclomotors de dues rodes. El cost de la inspecció ITV per a ciclomotors serà l’establert segons les tarifes d’ITV aprovades per la Generalitat de Catalunya. La inspecció tècnica periòdica de ciclomotors es fa d’acord a la següent freqüència:

  • Fins a 3 anys: Exempt
  • De més de 3 anys: Biennal

Les persones que hagin de passar la inspecció hauran de RESERVAR HORA a través del web: www.citaprevia.cat o bé al telèfon 972 49 29 12.

Contacte

Ajuntament de Seva

 C. de Dalt, 5 08553 Seva

 938 840 111

 938 840 214

seva@seva.cat

Horaris OAC:

-De setembre a juny: De Dilluns a Divendres de 9h a 14h. Dilluns i Dijous de 15,30h a 19h.

-Juliol: De Dilluns a Divendres de 9h a 14h. Dilluns de 15,30h a 19h.

-Agost: De Dilluns a Divendres de 9h a 14h.

- - - - - - -

Guàrdia municipal de Seva

Whatsapp - 686 418 444

Twitter - @t686418444

guardiamunicipal@seva.cat

- - - - - - -

EMD SM Balenyà

 C. del Casal, s/n 08554 S.M. Balenyà

 93 812 49 42

info@smbalenya.cat

- - - - - - -

Telegram

Instagram

Instagram ajuntament

Facebook

 

Twitter