Notícies relacionades amb l'Ajuntament de Seva

L'Ajuntament de Seva aprova la convocatòria de nous processos de selecció de personal

El Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) publicarà el dia 25 d'abril les bases dels Plans d'Ocupació per als anys 2017 i 2018, en què s'oferiran quatre llocs nous de feina a Seva, així com el procés de selecció per a la creació d'una borsa de treball de coordinadors del parc i piscines 'Els Roures' per a les temporades 2017 i 2018.

La Junta de Govern Local va aprovar en sessió ordinària celebrada el dia 10 d'abril els Plans d’Ocupació 2017 i 2018. Amb la voluntat d'oferir noves oportunitats laborals, el consistori té previst crear quatre nous llocs de treball amb la contractació d'un auxiliar administratiu/va, un netejador/a, un peó de brigada i un oficial de brigada.

Aquesta convocatòria es realitza per afavorir la contractació de persones aturades que no estiguin desenvolupant cap activitat laboral i que es trobin en situació de cerca activa de feina i inscrites al Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) com a demandants d'ocupació. Les contractacions del personal laboral temporal es faran en el marc del ‘Programa Complementari de foment de l’ocupació local 2017-18’, del seu règim de concertació i de la concessió d’ajut, en el marc del Pla ‘Xarxa de Governs Locals 2016-2019’ de la Diputació de Barcelona.

El consistori comunica que el procés selectiu serà el de concurs-oposició i que tota la informació relativa a la convocatòria -les funcions, la descripció, les condicions i la documentació necessària per inscriure's a cadascuna de les ofertes laborals- es publicarà en el tauler electrònic de l'Ajuntament de Seva

La instància que cal omplir es facilitarà a les dependències municipals i a la pàgina web de l’Ajuntament, on les persones aspirants hauran de fer constar que compleixen les condicions de capacitat i els requisits exigits en la convocatòria. Les sol·licituds es podran presentar al Registre General de l’Ajuntament de Seva (carrer de Dalt, 5), dins l’horari d’atenció ciutadana, o en les formes establertes a la Llei 39/2017, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. El termini improrrogable per presentar les candidatures és de 10 dies naturals, a comptar des del dia següent a la publicació de la convocatòria al BOPB.

Creació d'una borsa de treball de coordinadors del parc i piscines 'Els Roures'

La Junta de Govern Local va aprovar també la convocatòria del procés de selecció per a proveir els llocs de treball de coordinadors del parc i piscines ‘Els Roures’, per a les temporades d’estiu 2017 i 2018.

El procés selectiu serà el de concurs-oposició lliure per a la selecció dels aspirants. En aquest cas, les sol·licituds també s'hauran de presentar en el Registre General de l’Ajuntament, en l’horari d’atenció ciutadana habitual, i dins el termini improrrogable de 15 dies hàbils a comptar des del dia següent a la publicació de la convocatòria al BOPB.

Per a més informació de la documentació que cal presentar i les condicions de l'oferta laboral, podeu descarregar les bases de la convocatòria a través del tauler electrònic de l'Ajuntament de Seva.

 

Contacte

Ajuntament de Seva

 C. de Dalt, 5 08553 Seva

 938 840 111

 938 840 214

seva@seva.cat

Horaris OAC:

-De dilluns a divendres de 9,00h a 14,00h

-Dilluns i dijous de 15,30h a 19,00h

- - - - - - -

Guàrdia municipal de Seva

Whatsapp - 686 418 444

Twitter - @t686418444

vigilantnit@gmail.com

- - - - - - -

EMD SM Balenyà

 C. del Casal, s/n 08554 S.M. Balenyà

 93 812 49 42

info@smbalenya.cat

- - - - - - -

Instagram

Instagram ajuntament

Facebook

 

Twitter