Notícies relacionades amb l'Ajuntament de Seva

Comunicat de premsa en relació a la sol·licitud d'ampliació d'activitats de la Pedrera del Pinós

L'Ajuntament de Seva comunica als veïns i veïnes que l'entitat Restauracions Ambientals Catalanes ha presentat recentment una sol·licitud per tal d'ampliar els usos de la Pedrera del Pinós. El projecte presentat té com a objectiu complementar aquest espai, que actualment és exclusivament un monodipòsit, per tal de convertir-lo també en centre de valorització de terres i runes de la construcció (els productes que actualment s’estan utilitzant en la restauració de la pedrera), amb l'objectiu de transformar-los en subproductes aptes per a la seva reutilització en diversos àmbits, com per exemple la reposició de camins, reblerts de terrenys, etc.

Aquesta sol·licitud s'acull a les línies estratègiques de gestió de residus marcades per la Unió Europea i a la voluntat de l’administració en general, que busquen fomentar pràctiques com la reutilització, valorització i aprofitament de productes més enllà de la seva vida útil a fi de minimitzar-ne els impactes mediambientals.

Tal com estableix el marc legal vigent, l’Ajuntament és el responsable d’iniciar els tràmits en relació a les sol·licituds fetes per qualsevol ciutadà. No obstant, en el cas que ens ocupa és el Consell Comarcal el responsable d’emetre l’informe ambiental de l’activitat, un cop coneguts els informes preceptius dels diferents departaments de la Generalitat de Catalunya. L'existència d'aquests diversos filtres té per objectiu garantir que la nova activitat a realitzar compleixi amb tots els requisits legals i mediambientals necessaris per tal de descartar qualsevol mena de risc o perjudici per a la salut de la població. Així doncs, no serà fins que la sol·licitud disposi de tots els informes corresponents que l'Ajuntament podrà concedir o denegar la llicència.

Des de l’Ajuntament es comunica als veïns i veïnes del municipi que es treballarà colze a colze amb la resta de grups polítics del consistori i es mantindrà els veïns del municipi permanentment informats dels avenços del procés de tramitació de la sol·licitud. En aquest sentit, es convoca els veïns veïnes a participar en la reunió informativa que tindrà lloc el proper dijous 18 de maig al local social de la urbanització El Pinós, que comptarà amb la presència de l'alcalde del municipi i de l'enginyer municipal. Aquesta trobada és la primera d'un seguit d'actuacions que l'Ajuntament té previst tirar endavant al llarg dels propers mesos a fi de conèixer de primera mà les inquietuds que puguin tenir els veïns i veïnes sobre la nova activitat sol·licitada per Restauracions Ambientals Catalanes, així com per anar compartint amb les persones interessades la informació de què es disposi en cada moment sobre l'evolució de la tramitació de la nova llicència.

Contacte

Ajuntament de Seva

 C. de Dalt, 5 08553 Seva

 938 840 111

 938 840 214

seva@seva.cat

Horaris OAC:

-De dilluns a divendres de 9,00h a 14,00h

-Dilluns i dijous de 15,30h a 19,00h

- - - - - - -

Guàrdia municipal de Seva

Whatsapp - 686 418 444

Twitter - @t686418444

vigilantnit@gmail.com

- - - - - - -

EMD SM Balenyà

 C. del Casal, s/n 08554 S.M. Balenyà

 93 812 49 42

info@smbalenya.cat

- - - - - - -

Instagram

Instagram ajuntament

Facebook

 

Twitter