Notícies relacionades amb l'Ajuntament de Seva

Com hem de gestionar els residus amb el COVID-19?

A les llars on hi viu alguna persona amb infecció de Virus COVID-19 o està en quarantena, els residus del pacient cal posar-los en un cubell que tanqui i, aquest cubell, dins una bossa de plàstic (BOSSA 1).

La bossa 1 s’ha d’ajuntar amb els guants i la mascareta utilitzada per la persona cuidadora i guardar-ho tot en una nova bossa (BOSSA 2).

La bossa 2 s’ha de llençar a la bossa d’escombraries de la fracció RESTA del domicili (BOSSA 3). Quan estigui plena, es tanca adequadament i es llença al contenidor o cubell de la fracció RESTA.

Entre cada pas cal una neteja completa de mans, amb aigua i sabó, d’almenys 40 o 60 segons.

A les llars sense positius per COVID-19 cal separar tots els residus tal com es fa habitualment: orgànica, vidre, reciclables (paper, cartró i envasos lleugers) i resta. I treure’ls el dia que marca el setmanari de recollida de cada municipi.

Àrea d’emergència /aportació
Només utilitzar l’àrea en cas d’emergència i, abans de desplaçar-s’hi, informeu-se si la del municipi està oberta.

Altres residus
Pel què fa a la resta de residus com voluminosos, poda, roba, oli... caldrà emmagatzemar-los fins que les deixalleries i la resta de serveis tornin a estar operatius.

Recomanacions ciutadania Recollia durant el COVID 19

Contacte

Ajuntament de Seva

 C. de Dalt, 5 08553 Seva

 938 840 111

 938 840 214

seva@seva.cat

Horaris OAC:

-De setembre a juny: de dilluns a divendres 9h a 14h. Dilluns i dijous de 15,30h a 19h

-Juliol: de 9h a 14h. dilluns a divendres de 15,30h a 19h

-Agost: de dilluns a divendres 9 a 14h

- - - - - - -

Guàrdia municipal de Seva

Whatsapp - 686 418 444

Twitter - @t686418444

vigilantnit@gmail.com

- - - - - - -

EMD SM Balenyà

 C. del Casal, s/n 08554 S.M. Balenyà

 93 812 49 42

info@smbalenya.cat

- - - - - - -

Telegram

Instagram

Instagram ajuntament

Facebook

 

Twitter