Notícies relacionades amb l'Ajuntament de Seva

Es permet anar a l’hort per collir productes per l’autoabastament

Les autoritats han introduït alguns aclariments en la normativa que prohibia anar a l'hort a treballar i, a partir d'ara, amb les modificacions introduïdes, es permet anar a l’hort en alguns casos concrets. Concretament, hi ha tres situacions en les que sí es permès sortir a l'hort:

1.En el cas que es tracti d’una activitat econòmica.

2.En el cas que hi hagin animals que s’hagin de cuidar.

3.En el cas que siguin productes necessaris per l’autoabastament.

Tanmateix, queda totalment prohibit anar a l'hort si aquest està situat a una segona residència, ja que es manté el confinament i la prohibició d'anar a segones residències.

Consulta les bases per les ajudes i subvencions del Parc Natural del Montseny

El 18 de març es van publicar les bases per les ajudes i subvencions del Parc Natural del Montseny, les quals es poden consultar en aquest enllaç:

https://parcs.diba.cat/web/montseny/subvencions-i-tramits

Es tracta d'unes ajudes que van dirigides especialment a empreses forestals, agrícoles-ramaderes, de serveis, per la millora d'habitatges, la restauració del patrimoni arquitectònic, les entitats culturals i les instal·lacions tèrmiques de biomassa.

Actualment, els terminis estan suspesos pel coronavirus, però quan s'obrin des de l'Ajuntament de Seva s'oferirà tota l'ajuda necessària per fer els tràmits.

Com hem de gestionar els residus amb el COVID-19?

A les llars on hi viu alguna persona amb infecció de Virus COVID-19 o està en quarantena, els residus del pacient cal posar-los en un cubell que tanqui i, aquest cubell, dins una bossa de plàstic (BOSSA 1).

La bossa 1 s’ha d’ajuntar amb els guants i la mascareta utilitzada per la persona cuidadora i guardar-ho tot en una nova bossa (BOSSA 2).

La bossa 2 s’ha de llençar a la bossa d’escombraries de la fracció RESTA del domicili (BOSSA 3). Quan estigui plena, es tanca adequadament i es llença al contenidor o cubell de la fracció RESTA.

Entre cada pas cal una neteja completa de mans, amb aigua i sabó, d’almenys 40 o 60 segons.

A les llars sense positius per COVID-19 cal separar tots els residus tal com es fa habitualment: orgànica, vidre, reciclables (paper, cartró i envasos lleugers) i resta. I treure’ls el dia que marca el setmanari de recollida de cada municipi.

Àrea d’emergència /aportació
Només utilitzar l’àrea en cas d’emergència i, abans de desplaçar-s’hi, informeu-se si la del municipi està oberta.

Altres residus
Pel què fa a la resta de residus com voluminosos, poda, roba, oli... caldrà emmagatzemar-los fins que les deixalleries i la resta de serveis tornin a estar operatius.

Recomanacions ciutadania Recollia durant el COVID 19

L'Ajuntament presenta una sèrie de mesures econòmiques

L'Ajuntament de Seva presenta una sèrie de mesures econòmiques tant per a l’activitat comercial i les empreses que presten serveis a l'Ajuntament, com per a les famílies.

En el primer cas, pel que fa al comerç i a les empreses, les mesures són les següents:

  • Es garanteix el pagament de factures escurçant el període de pagament a autònoms i pimes.
  • S'indemnitzarà econòmicament a les empreses que tenen contractes amb l’Ajuntament i resten suspeses per força major.
  • S'atura el cobrament de taxes i impostos municipals gestionats per l'OGTDB. L’ Ajuntament proposarà nova data de liquidació i facilita ajornaments i fraccionaments, sense cap tipus de recàrrecs.
  • Taxa de residus comercials: No es cobrarà la part proporcional de la taxa de recollida de residus comercials i industrials als comerços, establiments de restauració, autònoms i empreses que hagin hagut de tancar durant l’estat d’alarma.
  • Servei d’aigua: S'aprova la reducció del 50% del cànon de l’aigua dels mesos d'abril i maig a indústries i activitats econòmiques afectades.

Pel que fa a les mesures econòmiques per a les famílies:

  • Taxa escoles bressol: Es suspèn el pagament de la quota del mes d’abril fins a nou avís i es cobrarà l’import de febrer, i pel que respecta al mes de març es reintegrarà la part proporcional al servei no prestat a partir de la declaració de l’estat d’alarma.
  • Servei d’aigua: S'aprova la reducció del 50% del cànon de l’aigua a usuaris domèstics durant dos mesos (abril i maig). Les famílies que puguin esdevenir vulnerables podran sol·licitar l’aplicació d’un cànon zero.

L'Ajuntament intensifica la neteja d’espais públics

Seguint les recomanacions del Departament de Salut, i atès que s’ha observat que la supervivència del Covid-19 en les superfícies pot ser molt variable, l'Ajuntament de Seva ha decidit intensificar els procediments de neteja habituals dels espais d’àmbit públic.

La utilització de productes emprats, així com la seva dosificació, es farà seguint estrictament les recomanacions del Departament de Salut. Així mateix, recomanem a les empreses privades i comerços que intensifiquin la neteja dels seus espais.

D’altra banda, recordem a tota la població que cal quedar-se a casa, sempre que no sigui estrictament necessari i per raons d’absoluta necessitat. Insistim en la importància de col•laborar amb les mesures que tenen com a objectiu la prevenció.

Quines són les mesures de prevenció pel coronavirus a Seva?

L'Ajuntament de Seva vol informar a tots els veïns i veïnes de les mesures de prevenció del coronavirus que afecten al municipi. En primer lloc, són múltiples els serveis que s'han vist afectats. El bibliobús i el Centre d'Atenció Primària han deixat d'oferir servei fins a nou avís, l'Oficina d'Atenció al Ciutadà atén les peticions només via telefònica i tots els tràmits administratius han quedat suspesos.

D'altra banda, també s'informa que la mobilitat a la via pública queda només permesa en alguns casos, com anar al banc, a la feina, tornar cap a casa o sortir a comprar a un establiment d'alimentació o de sanitat. Per últim, també es pot sortir per assistir a persones dependents o per passejar la mascota.

coronavirus 1coronavirus 2

Informació sobre la circulació per la via pública

Maria Anna Pineda Mir, Il·lustríssima Alcaldessa de l’Ajuntament de Seva,

INFORMO

Atesa la necessitat d’evitar la propagació del coronavirus Covid-19 i la declaració de l’Estat d’Alarma, els ciutadans només podran circular per la via pública, quan sigui imprescindible, per a les següents activitats:

a) Adquisició d’aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat.
b) Assistència a instal·lacions sanitàries.
c) Desplaçament al lloc de treball per a prestació laboral, professional o empresarial.
d) Tornar al lloc de residència habitual.
e) Assistència i cura de menors, gent gran, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.
f) Desplaçament a entitats financeres
g) Per causa de força major o per situació de necessitat.
h) Queda suspès el servei de Bibliobus fins a nova data.
i) El CAP de Seva romandrà tancat fins a nou avís, i els serveis queden derivats al CAP de Tona.
j) Els Serveis de l’OAC es realitzaran via telefònica als telèfons 938840111 i 686418444 (guàrdia municipal) i a través del correu Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.. En cas d’urgència es pendran les mesures necessàries per atendre l’interessat.
k) Els terminis per a la tramitació de procediments queden suspesos i interromputs, reiniciant-se el seu còmput en el moment que perdi vigència l’estat d’alarma, o en el seu cas, les seves futures pròrrogues.
h) Qualsevol altra activitat d’anàloga naturalesa degudament justificada.

Es permetrà la circulació de vehicles particulars per les vies d’ús públic per a la realització de les anteriors activitats o per al repostatge en gasolineres o estacions de servei.

Tota persona que contravingui aquestes disposicions serà objecte de denúncia pels agents de l’autoritat.

La qual cosa es comunica per al seu coneixement general i compliment.

Seva, 16 de març de 2020

Contacte

Ajuntament de Seva

 C. de Dalt, 5 08553 Seva

 938 840 111

 938 840 214

seva@seva.cat

Horaris OAC:

-De setembre a juny: De Dilluns a Divendres de 9h a 14h. Dilluns i Dijous de 15,30h a 19h.

-Juliol: De Dilluns a Divendres de 9h a 14h. Dilluns de 15,30h a 19h.

-Agost: De Dilluns a Divendres de 9h a 14h.

- - - - - - -

Guàrdia municipal de Seva

Whatsapp - 686 418 444

Twitter - @t686418444

guardiamunicipal@seva.cat

- - - - - - -

EMD SM Balenyà

 C. del Casal, s/n 08554 S.M. Balenyà

 93 812 49 42

info@smbalenya.cat

- - - - - - -

Telegram

Instagram

Instagram ajuntament

Facebook

 

Twitter