Notícies de benestar social a l'Ajuntament de Seva

Mesures per a la contenció de la COVID-19 aplicables a partir del 7 de gener de Catalunya

Mesures per a la contenció de la COVID-19 aplicables a partir del 7 de gener de Catalunya

A partir del 7 de gener entren en vigor mesures especials per contenir les dades epidemiològiques a Catalunya, que han experimentat un empitjorament generalitzat en les últimes setmanes. Els canvis modifiquen alguns dels aspectes ja previstos en les resolucions generals anteriors.

A continuació es detalla tota la informació.

  • Activitats socials

Limitació a 6 persones de, com a màxim, dues bombolles de convivència. No obstant, les reunions i/o trobades familiars i de caràcter social que tinguin lloc en espais tancats, incloent els domicilis, es recomana que es restringeixin tant com sigui possible  i es limitin a visites a persones amb dependència o en situació de vulnerabilitat i que siguin sempre de la mateixa bombolla de convivència.

  • Mobilitat

Territori de Catalunya: restringida l’entrada i sortida sense motiu justificat.  La mobilitat laboral només és permet quan no es pot teletreballar.

Municipi: restringida la mobilitat tota la setmana, excepte per motius justificats, com ara la impossibilitat de teletreballar.S’exceptuen d’aquesta restricció la realització d’activitat física i esportiva individual a l’aire lliure entre municipis limítrofs.

  • Confinament nocturn

No es pot circular pel carrer des de les 22:00 h a les 06:00 h, excepte per causes justificades.

  • Empreses

S’ha de fer teletreball, excepte quan no sigui possible.

Suspensió de congressos, convencions, fires i activitats assimilables.

  • Hostaleria

Terrasses: obertes amb una distància mínima senyalitzada de 2 metres entre comensals de taules o agrupacions de taules diferents. Limitació de 4 comensals per taula o agrupacions de taula, excepte que es tracti de grups bombolla. De 07:30 h a 09:30 h i de 13:00 a 15:30 h. Resta d’horari per a recollida en establiment o lliurament a domicili.

Interiors: oberts amb el 30% de l’aforament, amb bona ventilació natural o forçada i amb una distància mínima de 2 metres entre comensals de taules o agrupacions de taules diferents. Limitació de 4 comensals per taula o agrupacions de taula, excepte que es tracti de grups bombolla. De 07:30 h a 09:30 h i de 13:00 h a 15:30 h. Resta d’horari per a recollida en establiment o lliurament a domicili.

  • Activitats culturals

Oberts: cinemes, teatres, auditoris i sales de concerts, amb un 50% de l’aforament i un màxim de 500 persones, o de 1.000 si la ventilació és òptima. També oberts museus, biblioteques i sales d’exposició al 50% de l’aforament.

Suspensió de les activitats fora de la programació habitual dels establiments culturals.

  • Comerç i centres comercials

30% de l’aforament en petit comerç i centres comercials de menys de 400 m2 i mercats no sedentaris. Caps de setmana tancats, excepte establiments dedicats a la venda de productes  i serveis essencials.

Suspensió de l’obertura de centres i recintes comercials i d’establiments i centres comercials amb superfície de venda major de 400 m2, excepte establiments que venen productes de primera necessitat.

  • Esport

Obertes: instal·lacions i equipaments esportius a l’aire lliure, amb un aforament màxim del 50% i control d’accés. 

Tancades: instal·lacions i equipaments esportius en espais tancats, excepte piscines.

Activitats esportives a l’aire lliure amb màxim 6 persones, a excepció de la pràctica esportiva federada. Competicions suspeses.

  • Activitats recreatives

Oberts: parcs infantils fins a les 20 h, amb un aforament del 50%.

Tancats: espais infantils lúdics interiors, festes majors, bingos, casinos i sales de joc.

Universitats i escoles

Universitats: docència teòrica en format virtual, excepte el primer curs.

Batxillerat i cicles formatius i ensenyaments de règim general reglats: reducció de l’activitat presencial.

ESO, primària i infantil: presencialitat plena.

  • Actes religiosos i cerimònies civils

30% de l’aforament, amb un màxim de 500 persones, o de 1.000 si la ventilació és òptima.

Mesures davant la COVID-19 per les festes de Nadal

Aquest any, fem un Nadal diferent, tinguem cura de nosaltres mateixos i dels que tenim a prop. Les festes de Nadal tenen un caràcter molt familiar, són dates assenyalades del calendari en què ens trobem amb la família i els amics al voltant d’una taula per celebrar les festes, compartir àpats, donar la benvinguda a l’any nou i passar una bona estona amb la canalla fent cagar el tió o esperant els Reis. Però enguany hem de prioritzar la prevenció i la seguretat. El risc de contagi augmenta en espais tancats, durant els àpats per la proximitat i pel fet de no dur mascareta.

La mascareta, la distància, la higiene, la ventilació i evitar trobar-nos amb persones que no són de contacte habitual, tant pel que fa a familiars com a amics, són els nostres protectors. Seguiu aquestes recomanacions i consells per aconseguir un Nadal segur.

La bombolla de Nadal

La bombolla de Nadal està formada per persones de bombolles de convivència que ja tenen un contacte proper, tant per distància física com per freqüència de contacte, com poden ser pares, fills, germans o amics que viuen a prop del domicili. Cada bombolla de convivència haurà de definir la seva “bombolla de Nadal” amb qui celebrarà el període nadalenc, tenint en compte aquestes recomanacions:

• Les trobades amb familiars o persones properes per als àpats dels dies 24, 25, 26 i 31 de desembre de 2020 i 1, 5 i 6 de gener de 2021 estan condicionades al fet que no se superi el nombre màxim de 10 persones, llevat que es tracti de convivents, i que no se superin les dues bombolles de convivència.

• La resta de dies les trobades han de ser de 6 persones com a màxim.

• Cal evitar la interacció física amb persones de contacte no habitual, com ara familiars o amics que visquin lluny o amb qui faci mesos que no es té contacte. 

• En les reunions socials s’ha d’evitar coincidir amb persones provinents de més de dues bombolles de convivència (és a dir, grups de persones de dos domicilis diferents). 

• En totes les celebracions del període nadalenc, cada bombolla de convivència s’ha de relacionar com a màxim amb dues altres bombolles de convivència, sempre les mateixes. 

Els àpats de Nadal

• Els àpats s’han de fer prioritàriament amb la bombolla de convivència, i si s’amplia, només amb persones properes i de contacte habitual, mai amb persones que faci molt temps que no hem vist o no hi hem tingut contacte.

• En els àpats dels dies 24, 25, 26 i 31 de desembre i 1, 5 i 6 de gener no es pot superar el nombre màxim de 10 persones, llevat que es tracti de convivents, i no es pot superar el nombre màxim de dues bombolles de convivència.

• S’han de reforçar i garantir les mesures de seguretat bàsiques: distància física, higiene de mans, ús de mascareta, ventilació i quedar-se a casa si es tenen símptomes, diagnòstic o contacte. 

• Sempre que sigui possible, es recomana que les reunions i trobades es facin a l’aire lliure. 

• En trobades en espais tancats cal garantir una bona ventilació dels espais compartits, també als domicilis durant la trobada (mantenir obertes les finestres), i ventilar abans i després d’utilitzar els espais. 

• Està prohibit consumir aliments o begudes en les trobades a l’espai públic. 

• No es permet fumar a menys de 2 metres de persones que no formin part de la bombolla de convivència. 

• Feu un ús constant de la mascareta mentre no consumiu i seguiu les pautes d’higiene de mans. 

• A taula, cal garantir la distància entre persones de les dues bombolles de convivència, evitant el contacte físic estret. 

• Eviteu que hi hagi molta gent en espais petits tancats (com ara cuines). 

• Eviteu compartir estris. 

• Extremeu la higiene en l’ús dels lavabos i afavoriu-ne la ventilació. 

• És convenient limitar la durada de les reunions.

• La distància mínima a taula entre persones de bombolles de convivència diferents és d’1 metre

• Es recomana distribuir els comensals en ziga-zaga o en diagonal per evitar que quedin encarades persones de bombolles diferents

• Reduir el temps en espais interiors i no allargar la sobretaula; substituir-la per passejades a l’aire lliure o altres activitats similars

• Evitar cridar o cantar massa alt

• Les persones amb símptomes, diagnosticades o contactes de positius de COVID-19 no poden assistir a trobades o reunions i s’han de quedar al seu domicili complint les mesures d’aïllament.

Preparació de les trobades i celebracions

Es recomana que hi hagi una preparació de les trobades extremant les mesures preventives els 7 dies anteriors a la trobada. Això implica que tots els integrants de la bombolla de Nadal minimitzin les interaccions fora de la respectiva bombolla de convivència. És especialment important en cas de preveure trobades amb persones de grups de risc o especialment vulnerables, com les persones grans, amb malalties cròniques o altres.

Mobilitat territorial i retorn al domicili 

• Es recomana minimitzar la mobilitat i moure’s per l’entorn proper. 

• Del 23 de desembre al 6 de gener, tots dos inclosos, es permeten:

- els desplaçaments d’entrada i sortida del territori de Catalunya a llocs de residència habitual de familiars o persones properes.

- els desplaçaments interns per anar i tornar als llocs de residència habitual de familiars o persones properes.

Confinament nocturn 

- Es flexibilitza el confinament nocturn.

Per a la nit de Nadal i la nit de Cap d’Any comença a les 01.00 h dels dies 25 de desembre i 1 de gener, respectivament, i no a les 22.00 h com està previst per a la resta de dies. Per a la nit de Reis el confinament nocturn s’endarrereix fins a les 23 h.

Restauració 

• L’horari de servei i consum en els establiments és de 7.30 a 9.30 h i de 13 a 15.30 h.

• Fora d’aquest horari, l’establiment només pot dur a terme activitat de restauració per servir a domicili fins a les 23 h o per a la recollida dels clients a l’establiment fins a les 22 h. 

• Els dies 24, 25, 26 i 31 de desembre i 1, 5 i 6 de gener, es permeten 6 persones per taula o grups de taules sempre que corresponguin a un màxim de dues bombolles de convivència. Aquesta limitació no afecta els casos d’una única bombolla de convivència. La resta de dies serà de 4 persones per taula, o bombolles de convivència.

• No es permet l’obertura d’establiments de restauració ubicats a l’interior de centres comercials.

Es recomana:

• Evitar música elevada que afavoreixi que la clientela hagi de cridar (generació de més aerosols). 

• Utilitzar les terrasses i els espais a l’aire lliure de forma preferent. 

• Reforçar la ventilació dels establiments.

Comerç i fires de Nadal

• Es recomana que l’activitat comercial es faci amb els desplaçaments mínims, a prop del domicili i en grups petits per evitar aglomeracions i interaccions socials, especialment en el cas d’espais tancats i d’espais on sovint hi ha molta afluència. 

• El temps de permanència a l’interior també és important. 

• Avanceu les compres o eviteu fer-les físicament en els períodes en què habitualment hi ha més activitat per evitar aglomeracions. 

• Practiqueu la higiene de mans abans i després d’accedir als comerços. 

• Eviteu tocar superfícies innecessàriament. 

• Les fires i mercats de Nadal només es podran desenvolupar si es garanteix un espai perimetrat i amb control d’accessos per assegurar una superfície de 2,5 m2 per persona, evitar les aglomeracions i complir els aforaments màxims establerts per la normativa i la resta de mesures previstes al pla sectorial corresponent. 

• L’aforament de comerços i centres comercials és d’un 30%.

Trobades amb persones que viuen en residències 

Les residències facilitaran les visites a les persones residents i maximitzaran i ampliaran els espais destinats a les visites d’acord amb les condicions estructurals, excepte en el cas que la situació epidemiològica no ho permeti i ho estableixi així el Departament de Salut per a cada cas concret.

• Es permet la sortida de les persones residents per a trobades amb els familiars als domicilis especialment els dies 24, 25, 26 i 31 de desembre i 1, 5 i 6 de gener. També es permetran les sortides de cap de setmana i les sortides més llargues d’un cap de setmana i inferiors a 3 setmanes (actualment previstes en el protocol sectorial). 

• S’han de reforçar i garantir les mesures de seguretat bàsiques: distància física, higiene de mans, ús de mascareta i ventilació. 

• No podran sortir persones residents que presentin símptomes, que estiguin diagnosticades o siguin contacte d’un cas. Tampoc no podran fer visites persones que estiguin en aquestes condicions. 

• Les persones que visitin els residents o bé que els acullin als domicilis hauran de tenir una cura especial durant els 7 dies anteriors a la trobada, evitant qualsevol tipus d’interacció social amb persones de fora de la bombolla de convivència, en tots els àmbits.

Actes de cultura popular, tradicionals, esportius i altres 

• Les activitats de cultura popular, tradicionals, esportives i altres queden condicionades al fet que s’evitin les aglomeracions.

• Les activitats de cultura popular i tradicionals han de ser estàtiques. 

• Només es podran dur a terme les activitats que siguin perimetrades, amb control d’accessos i amb cita prèvia. En els espais interiors, el públic hi ha d’assistir amb seient preassignat i ha d’estar assegut durant tota l’activitat. En espais a l’aire lliure, es permet la mobilitat del públic sempre que el control d’accessos i de fluxos preservi la distància de seguretat d’1,5 m entre grups i una superfície mínima de 2,5 m2 per persona.

• Cal respectar la limitació establerta de grups de 6 persones com a màxim. 

• Les proves esportives seran les incloses en el calendari oficial i amb la participació d’esportistes federats o professionals.

• No estan permesos els parcs de Nadal ni altres activitats similars.

Actes i cerimònies

• Els actes i cerimònies civils o religiosos, inclosos casaments, culte i cerimònies fúnebres han de limitar l’assistència al 30% de l’aforament i a un màxim de 1.000 persones, sempre que siguin a l’aire lliure o en espais tancats on s’apliquin les mesures de ventilació reforçada (annex 1 de la Resolució SLT/3268/2020), el control d’accessos i aglomeracions (annex 2 de la Resolució SLT/3268/2020) i amb els assistents asseguts.

• En la resta d’actes i cerimònies (els que no tenen ventilació reforçada) es manté el 30% d’aforament i 500 persones com a màxim. 

• Els horaris hauran d’ajustar-se al confinament nocturn.

Transport públic

El transport mantindrà una freqüència elevada en els dies i períodes de més mobilitat.

El “Diari d’un confinament col·lectiu” ens convida a la ciutadania a apropar-se a les vivències de les persones grans

Aquest Diari d'un confinament col·lectiu neix de la proposta del Programa de Dinamització de Gent Gran de la Mancomunitat.

La Plana amb la voluntat de recollir i posar en valor les experiències, emocions i reflexions, així com els missatges d'ànim i reconfort que gent gran dels pobles d'Aiguafreda, Balenyà, El Brull, Folgueroles, Malla, Muntanyola, Sant Martí de Centelles, Sant Miquel de Balenyà, Santa Eulàlia de Riuprimer, Seva, Taradell, Tona i Viladrau, va voler compartir durant el període de confinament per la Covid-19, durant els mesos de març, abril i maig de 2020.

Al llarg de les setmanes de confinament, les tècniques referents del programa van proposar una pregunta setmanal sobre les vivències durant aquest període. Preguntes per afrontar qüestions com: les pors i angoixes viscudes, els moments de solidaritat, les maneres de mantenir-se actius i actives des de casa, els canvis en la relació amb amistats i familiars, l’enfrontar el desconfinament, els aprenentatges de la nova situació i la gestió dels casals de gent gran en aquella situació. Aquesta proposta va permetre compartir sentiments i vivències, però sobretot, molta esperança i força en moments en que sentir-se acompanyat/da era vital per a la salut física, mental i emocional de les persones.

Així doncs, els missatges i paraules recollides en el diari sorgeixen, majoritàriament, dels grups de WhatsApp dels Tallers per a Gent Gran Activa, d'altres grups de gent gran als quals es va fer extensiva la proposta i de les associacions de gent gran, que van voler participar de la creació d'aquest diari.

Tanmateix, altres missatges també han pogut ser recollits gràcies a les trucades de seguiment que des del Programa es van fer a persones grans com a acció preventiva durant el període de confinament. El Diari d'un confinament col·lectiu es pot descarregar per poder-lo llegir a la web de la Mancomunitat La Plana.

Noves restriccions per contenir la propagació de la COVID-19

Davant l’evolució negativa de les dades epidemiològiques de la pandèmia de la COVID-19 al Principat, el Govern de la Generalitat de Catalunya ha anunciat aquest matí un seguit de noves mesures, vigents del dilluns 21 de desembre al dilluns 11 de gener, les quals es revisaran el dia 28 de desembre.

Aquestes tindran alguna excepció coincidint amb els dies festius de Nadal.

Modificació del Pla de Nadal

- Recomanació de mantenir la bombolla de convivència sempre que sigui possible.

- Trobades d’un màxim de 6 persones.

- 24, 25, 26 i 31 de desembre i 1 i 6 de gener: trobades d’un màxim de 10 persones d’un màxim de 2 bombolles de convivència diferents.

- Mobilitat: restricció perimetral de Catalunya, excepte visites a familiars i gent propera.

- Mobilitat: restricció a àmbit comarcal tots els dies de la setmana, excepte visites a familiars amb lloc de destí fixe i les excepcions esmentades.

- Restricció de la mobilitat nocturna de les 22h a les 06h.

- Restricció de la mobilitat nocturna els dies 24 i 31 de desembre a partir de les 01h

- Restricció de la mobilitat nocturna el dia 5 de gener a partir de les 23h.

Mesures de reducció de la interacció social

Hosteleria i restauració

- Restricció horària: de 07.30h a 09.30h i de 13h a 15.30h

- Menjar per emportar: ampliació de 19h a 22h

- Servei de menjar a domicili: ampliació de 19 a 23h

- Es mantenen les restriccions per reduir la interacció no imprescindible: terrasses obertes i aforament interior limitat al 30%. 4 comensals per taula, 6 si són de la mateixa bombolla de convivència. 2 metres de distància entre comensal de diferents taules. Ús de mascareta si no es beu ni es menja.

Comerç i centres comercials

- Obertura amb les limitacions vigents.

- Tancament de gimnasos i establiments de restauració dins de centres comercials per tal d’evitar interacció social i aglomeracions.

Instal·lacions esportives

- 50% de l’aforament a les instal·lacions a l’aire lliure.

- 30% de l’aforament a les instal·lacions tancades, amb cita prèvia.

- Activitat física d’alta intensitat s’ha de fer a l’aire lliure.

- Activitat física de baixa intensitat sempre amb mascareta.

Cultura

- Aforament del 50% a museus, biblioteques i sales, amb un màxim de 1.000 persones.

- Aforament del 50% a cinemes, teatres i sales de concert.

- Esdeveniments nadalencs ajustats al pla sectorial.

Centres de culte

- 30% de l’aforament.

Calendari escolar

- Represa del curs escolar el dilluns 11 de gener

Gran Recapte 2020. Aquest any, més necessari que mai

L’AEIG C.E. Jove Seva i Caritas Seva, organitzen el dia 12 de desembre un GRAN recapte d’aliments.

Aquest any el Gran Recapte d’Aliments, que es farà el dia 12 de desembre, a la Plaça de la Creu. Us convidem a participar-hi portant aliments, o bé adquirint una joguina de la qual els beneficis també es destinaran a la compra d’aliments. També seran benvingudes totes aquelles donacions relacionades amb productes d’higiene.

 

Aquest any, el Gran Recapte és més necessari que mai

L’emergència social, generada a conseqüència de l’emergència sanitària provocada per la COVID, ha fet que la distribució d’aliments, que duem a terme els Bancs dels Aliments, s’hagi incrementat de forma dramàtica. Al llarg del 2020, s’han distribuïts més de 15 milions de quilos d’aliments que han arribat a 262 mil persones a través de 636 entitats receptores. També s’han distribuït 275 mil àpats cuinats durant el confinament. El valor d’adquisició pel públic dels aliments distribuïts s’estima en uns 35 milions d’euros.

Si la demanda segueix augmentant, no es podrà garantir el repartiment d’aliments els pròxims mesos. És per això que, aquest any, el Gran Recapte és més necessari que mai.

Seva es prepara per acollir una nova campanya de donació de sang

Seva acollirà una nova donació de sang aquest proper mes de desembre. La participació en aquesta campanya especialment important per produir-se en un mes ple de festivitats en el que les donacions de sang habitualment disminueixen. La donació serà el diumenge 6 de desembre i es podrà donar sang a La Polivalent de 10 a 14 hores.

Cal que els donants reservin hora des del web donarsang.gencat.cat. També es pot trucar al telèfon d’atenció al donant (93.557.35.66) de dilluns a divendres de 10 a 17 hores.

Campanyes amb mesures de seguretat

La donació de sang és una de les activitats imprescindibles que la ciutadania pot fer per afavorir el funcionament del sistema sanitari i l’atenció als pacients dels hospitals.

El Banc de Sang, organisme del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, segueix les mesures de prevenció i seguretat i les aplica al conjunt de les seves campanyes. Els donants disposen de gel esterilitzant en arribar a l’espai, han de guardar una distància mínima d’un metre i mig amb la resta de persones i tenen un bolígraf d’un sol us per emplenar el qüestionari, entre d’altres.

Cal recordar, a més, que el coronavirus COVID-19 no es pot transmetre per la sang, sinó per via respiratòria, amb la qual cosa el procés de donació i transfusió disposa de la seguretat habitual.

Les mesures per frenar la covid s'allarguen 10 dies

El govern prorroga les mesures actuals fins el 23 de novembre. Per tant, queden cancel·lades les activitats culturals i esportives i no es podran obrir bars ni restaurants. 

Els centres d'estètica sí que podran obrir a partir de dissabte de manera individual i els centres de culte no podran superar les 100 persones ni el 30% d'aforament.

També es manté el confinament perimetral dels caps de setmana (de divendres a les 6 h a dilluns a les 6 h) i la restricció de mobilitat nocturna (22-6h).

Aquestes mesures entren en vigor avui a partir seva publicació al DOGC, prevista durant la matinada de divendres 13 a dissabte 14 de novembre.

Tota la informació a gen.cat/restriccionscovid

Contacte

Ajuntament de Seva

 C. de Dalt, 5 08553 Seva

 938 840 111

 938 840 214

seva@seva.cat

Horaris OAC:

-De setembre a juny: De Dilluns a Divendres de 9h a 14h. Dilluns i Dijous de 15,30h a 19h.

-Juliol: De Dilluns a Divendres de 9h a 14h. Dilluns de 15,30h a 19h.

-Agost: De Dilluns a Divendres de 9h a 14h.

- - - - - - -

Guàrdia municipal de Seva

Whatsapp - 686 418 444

Twitter - @t686418444

guardiamunicipal@seva.cat

- - - - - - -

EMD SM Balenyà

 C. del Casal, s/n 08554 S.M. Balenyà

 93 812 49 42

info@smbalenya.cat

- - - - - - -

Telegram

Instagram

Instagram ajuntament

Facebook

 

Twitter