Notícies de benestar social a l'Ajuntament de Seva

L'Ajuntament aprova el Pla Local de Joventut 2017-2020

Aquest document és una eina indispensable per definir, impulsar i coordinar les polítiques en matèria de joventut. Per a més informació, el podeu descarregar en aquest enllaç.

El Pla Local de Joventut és un document, entès com una eina de planificació estratègica, que preveu situar en el temps les accions que es desenvolupen i es desenvolupa- ran en matèria de polítiques de joventut de manera directa i/o indirecta. 

Per a què serveix?

El PLJ se centra en conèixer la realitat de la població juve- nil del municipi de Seva, detectar-ne les necessitats i, en funció d’aquesta anàlisi, definir els objectius estratègics a assolir en un període de quatre anys.

El ple també va aprovar el Pla Jove Mancomunat entre l’Ajuntament de Seva i la Mancomunitat La PLana. Aquest document pretén que les polítiques de joventut es converteixin en una realitat accessible, visible i participativa per a tota la població juvenil del territori.

La màxima voluntat és la de garantir l’accés universal, global i normalitzat de la població juvenil als recursos, serveis i programes que facilitin l’acompliment, en igualtat de condicions, del seu propi projecte de vida.

Quins són els reptes?

1. Aconseguir l’èxit en la trajectòria educativa de les persones joves.

2. Potenciar la trajectòria laboral del jovent.

3. Garantir la transició domiciliària del col·lectiu juvenil.

4. Promoure una vida saludable de les persones joves.

5. Avançar cap a l’autonomia, el desenvolupament personal i la participació en allò col·lectiu de les persones joves.

6. Universalitzar la cultura entre la població juvenil: treballar perquè l’oferta cultural respongui als objectius educatius i socialment cohesionadors.

7. Avançar cap a un nou model de país i de societat cohesionada, vertebrada territorialment, sostenible i innovadora en les formes d’organització col·lectiva. 

PlaLocalJoventutSeva

Contacte

Ajuntament de Seva

 C. de Dalt, 5 08553 Seva

 938 840 111

 938 840 214

seva@seva.cat

Horaris OAC:

-De dilluns a divendres de 9,00h a 14,00h

-Dilluns i dijous de 15,30h a 19,00h

- - - - - - -

Guàrdia municipal de Seva

Whatsapp - 686 418 444

Twitter - @t686418444

vigilantnit@gmail.com

- - - - - - -

EMD SM Balenyà

 C. del Casal, s/n 08554 S.M. Balenyà

 93 812 49 42

info@smbalenya.cat

- - - - - - -

Facebook

 

Twitter

Instagram - #WebSeva