Notícies de benestar social a l'Ajuntament de Seva

Tret de sortida a la Campanya 'A cegues no mola' d'aquest estiu 2018

Els municipis de la Mancomunitat La Plana compten, així, amb aquest programa per potenciar unes festes majors de qualitat, amb menys riscos i lliures de sexisme. Les accions de les campanyes d’enguany han estat treballades conjuntament amb els càrrecs electes municipals a la Taula d’oci Nocturn de la Mancomunitat La Plana.

Per sensibilitzar la població es porta a terme una campanya visual amb missatges preventius sobre sexisme, consum de drogues i incivisme. Aquesta es farà via xarxes socials, també amb cartells i dues pancartes, una amb el missatge “El sexisme no està convidat a la festa” i l’altre amb el missatge “Aconseguir-ne pot ser fàcil, passar-se també!”.

A més, es muntarà una estand als espais nocturns de les festes majors. L’estand és un punt d’atenció i consulta que ofereix els següents serveis: informació sobre consums de drogues, punt de denúncia d’assetjaments sexuals, dispensació gratuïta d’aigua, test d’alcoholèmia i dispensació de Kits del plaer per una sexualitat sana i afectiva.

Les intervencions d’aquest estiu es faran a la Festa del Sol Creixent als Hostalets de Balenyà el 13 juliol, el 3 i 4 d'agost a la Festa Jove a Tona, el dia 11 d’agost a la Festa Major de Seva, el 25 d’agost a la Festa Major Jove de Taradell i el 9 de setembre a la Festa Major de Viladrau.

Enguany s’ha continuat amb l’acció “A l’altra banda de la barra”, on les persones referents de joventut de cada municipi i l’Agent de Salut de la Mancomunitat la Plana s’han coordinat amb les diferents comissions de festes i entitats juvenils, que organitzen les festes d’estiu, per treballar conjuntament la manera de reduir riscos derivats del consum d’alcohol i drogues i detectar i denunciar possibles cassos d’assetjament sexual o violència masclista. Aquesta acció ofereix la possibilitat d’utilitzar polseres per identificar els majors d’edat, i així, evitar vendre alcohol a menors d’edat.

A més, aquest any, els i les professionals que seran a l’estand han fet una formació sobre com actuar en cas d’assetjaments sexuals en moments de festa, amb l’Ana Burgos i la Carla Vall de l’Observatori Noctàmbules. Per tenir eines a l’hora d’intervenir en un cas d’assetjament i saber com atendre a la persona que ha estat agredida.

Aquest programa compta amb el suport de la Diputació de Barcelona, la Direcció General de Joventut així com amb la col·laboració de Mossos d’Esquadra, cossos de seguretat municipals i entitats organitzadores de la Festa Major.

Aceguesnomola

Elsexismenoestaconvidatfesta

PuntAmicACeguesNoMola

Gaudim d’un bany segur!

Si us banyeu en piscines, rius, estanys o pantans no us exposeu a riscos innecessaris. Seguiu els consells següents per evitar-ho:

BanySegurPiscines

Primer concurs comarcal de microrelats 'Dones amb veu i lletra'

L'objectiu del concurs és sensibilitzar la població sobre les violències masclistes i conscienciar-la per eradicar-les, així com crear una eina de visualització de les lluites personals i col·lectives, a través de la creació literària.

Per això, la temàtica dels microrelats ha de ser relacionada amb els drets de les dones i la lluita per eradicar les desigualtats socials, econòmiques i les violències masclistes. El contingut de les obres pot estar enfocat des d'un punt de vista ampli i pot incloure relats tant de lluites personals com col·lectives.

Hi poden participar persones majors de 16 anys i el termini de presentació de les obres serà fins al 9 d'abril de 2018.

L'acció s'emmarca en la campanya d'activitats programades pel 8 de març, Dia Internacional de les Dones, data significativa històricament per la demostració de la força i organització de les dones i la lluita per la igualtat de drets i l'erradicació de les violències masclistes. Aquest concurs és organitzat per l'oficina del VicDones-SIAD Osona (Ajuntament de Vic i Consell Comarcal d'Osona), SIAD Manlleu, la Mancomunitat La Plana i l'àrea de Polítiques d'Igualtat de l'Ajuntament de Torelló.

Per a més informació, podeu consultar les bases del concurs.

DonesambveuilletraSeva

Oberta la convocatòria de beques per a l’escolarització

BequesEscolarsSevaDel 12 de març fins al 18 de maig, els infants i joves empadronats a Seva-Sant Miquel de Balenyà nascuts entre els anys 2002 i 2015, que correspon a les edats de 3 a 16 anys, que estiguin cursant entre P3 i 4art d'ESO poden sol·licitar una beca d'escolarització que cobreixi llibres, material escolar i sortides curriculars pel curs 2018-2019.

Aquesta convocatòria d'ajuts, convocada per la Mancomunitat La Plana, té per objectiu facilitar el pagament de les despeses escolars dels infants i joves que per diversos motius socioeconòmics tenen dificultats per gaudir de l'etapa educativa amb normalitat.

Per a poder-hi optar s'ha de complimentar aquesta sol·licitudi demanar hora a l'educador/a social de l'Àrea Social de la Mancomunitat La Plana, trucant al telèfon 93 812 54 45, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores, i de dilluns a dijous de 15 a 17 hores.

D'acord amb la valoració de la situació econòmica i de la realitat social de l'infant-jove/família, utilitzant barems socioeconòmics, es definirà el percentatge de beca econòmica que s'atorgarà.  Podeu consultar les bases al tauler d'anuncis de www.mancoplana.cat.

A la sol·licitud de l'ajut caldrà adjuntar la documentació següent:

 • Model d'instància normalitzat sol·licitant l'ajut
 • Llibre de família
 • Fotocòpia del  DNI o NIE de tots els membres de la unitat familiar majors de 14 anys
 • Volant de convivència
 • Certificat de reconeixement de disminució (si s'escau)
 • Carnet de família nombrosa i/o monoparental ( si s'escau)
 • En cas de sentència de separació o divorci, cal portar el conveni regulador on consti pensió alimentària i el règim de custòdia dels fills
 • En cas d'acolliment, cal portar document acreditatiu de qui fa l'acollida
 • Rebut del lloguer o hipoteca de l'habitatge habitual
 • Justificant d'ingressos de tots els membres de la unitat familiar:
  • 1a opció: justificants d'ingressos de totes les persones en edat laboral de la unitat familiar: si es troba ocupat laboralment, portar les últimes 3 nòmines, contracte de treball i/o altres prestacions (pensions, renda garantida de ciutadania, pensions no contributives, llei de dependència, ajuts de lloguer, etc.)
  •  2a opció: Treballadors autònoms, l'última declaració trimestral IRPF
  •  3a opció: En cas d'estar a l'atur i no rebre cap prestació presentar certificat de l'OTG
  •  4a opció: Declaració de la renda de totes les persones en edat laboral de la unitat familiar
  •  5a opció: En cas de no poder acreditar la situació administrativa i/o econòmica es requerirà declaració jurada de totes les persones en edat laboral de la unitat familiar
 • Certificació responsable de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries amb l'Agència Tributària, amb la Seguretat Social i amb l'Ajuntament corresponent
 • Dades bancàries de l'entitat que designin els centres educatius o AMPAs per tal de fer el pagament
 • Document que acrediti el cost de les despeses escolars.

Oberta la convocatòria de beques per a activitats esportives

BequesEsportivesSevaDel 12 de març fins al 18 de maig, els infants i joves empadronats a Seva i Sant Miquel de Balenyà nascuts entre els anys 2001 i 2015, que correspon a les edats de 3 a 17 anys, poden sol·licitar una beca per realitzar una activitat esportiva al llarg de la temporada 2018-2019.

Aquesta convocatòria d'ajuts, convocada per la Mancomunitat La Plana, té per objectiu apropar i facilitar l'accés a les activitats esportives extraescolars que s'ofereixen a nivell municipal a tots els infants i joves que hi viuen i que, per motius socioeconòmics, tenen més dificultats per accedir-hi.

Per a poder-hi optar s'ha de complimentar aquesta sol·licituddemanar hora a l'educador/a social de l'Àrea Social de la Mancomunitat La Plana, trucant al telèfon 93 812 54 45, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores, i de dilluns a dijous de 15 a 17 hores.

D'acord amb la valoració de la situació econòmica i de la realitat social de l'infant-jove/família, utilitzant barems socioeconòmics, es definirà el percentatge de beca econòmica que s'atorgarà.

A la sol·licitud de l'ajut caldrà adjuntar la documentació següent:

 • Model d'instància normalitzat sol·licitant l'ajut
 • Llibre de família
 • Fotocòpia del  DNI o NIE de tots els membres de la unitat familiar majors de 14 anys
 • Volant de convivència
 • Certificat de reconeixement de disminució (si s'escau)
 • Carnet de família nombrosa i/o monoparental ( si s'escau)
 • En cas de sentència de separació o divorci, cal portar el conveni regulador on consti pensió alimentària i el règim de custòdia dels fills
 • En cas d'acolliment, cal portar document acreditatiu de qui fa l'acollida
 • Rebut del lloguer o hipoteca de l'habitatge habitual
 • Justificant d'ingressos de tots els membres de la unitat familiar:
  • 1a opció: justificants d'ingressos de totes les persones en edat laboral de la unitat familiar: si es troba ocupat laboralment, portar les últimes 3 nòmines, contracte de treball i/o altres prestacions (pensions, renda garantida de ciutadania, pensions no contributives, llei de dependència, ajuts de lloguer, etc.)
  • 2a opció: Treballadors autònoms, l'última declaració trimestral IRPF
  • 3a opció: En cas d'estar a l'atur i no rebre cap prestació presentar certificat de l'OTG
  • 4a opció: Declaració de la renda de totes les persones en edat laboral de la unitat familiar
  • 5a opció: En cas de no poder acreditar la situació administrativa i/o econòmica es requerirà declaració jurada de totes les persones en edat laboral de la unitat familiar
 • Certificació responsable de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries amb l'Agència Tributària, amb la Seguretat Social i amb l'Ajuntament corresponent
 • Document de l'activitat esportiva a la qual s'inscriurà l'infant o jove amb les dades bancàries de l'entitat i el cost de la mateixa
 • Informe de serveis socials, si s'escau

VII Concurs de cartells per la Campanya del 25N, Dia Internacional per a l’eliminació de la violència vers les dones

Per setè any consecutiu i en el marc del Dia Internacional de les Dones, que se celebra aquest 8 de març, data significativa per la lluita de les dones per reivindicar la igualtat de drets, es convoca el VII Concurs de cartells per la Campanya del 25N de la comarca d'Osona.

Es pot participar al concurs en grup o individualment i cal tenir com a mínim 16 anys. El termini per presentar les obres és el 19 d'abril de 2018 en algun dels punts que es detallen a les bases del concurs, que es poden consultar al web de la Mancomunitat La Plana.

La temàtica dels cartells ha de ser vinculada al Dia Internacional per a l'eliminació de la violència vers les dones, que es commemora cada 25 de novembre, ja que la imatge guanyadora serà la que acompanyarà les activitats que s'organitzaran a la comarca amb motiu d'aquest dia reivindicatiu.

El concurs està organitzat pel Consell Comarcal d'Osona, a través del Vic Dones-SIAD Osona (Ajuntament de Vic), pel Programa d'Igualtat de la Mancomunitat La Plana, pel SIAD Manlleu (Ajuntament de Manlleu) i per l'Ajuntament de Torelló.

Per a més informació, podeu posar-vos en contacte amb l'Àrea Social de la Mancomunitat La Plana al telèfon 938125445.

cartell VII Concurs de cartells Campanya 25N 2018 1

Taller per a dones “Eines per viure en positiu: el viatge de ser dona”

L'Ajuntament de Seva, amb el suport de la Mancomunitat La Plana, proposa per segon any consecutiu aquest curs adreçat a les dones del municipi. El taller, que anirà a càrrec de Piti Capella i tindrà una duració de 8 setmanes, és gratuït i requereix inscripció prèvia.

En què consisteix?

Es tracta d’una proposta per a dones decidides i per a les que no saben que ho són, on a través de diverses metodologies es farà un viatge per a conèixer-se millor a una mateixa. Es trobaran eines personals per afrontar els canvis de la vida i per comprendre com els models interioritzats condicionen aquestes alteracions. Serà un viatge que permetrà ser la dona que es vol ser, per aprendre, per acceptar, per ser més lliure i més feliç.

Horari i lloc

Aquesta proposta començarà a partir del 12 d'abril i tindrà lloc tots els dijous a la tarda, de 17 a 18:30 hores, a la Sala Polivalent de Seva.

Inscripcions

Per a més detalls i formalitzar les inscripcions, cal trucar a l'Àrea Social de la Mancomunitat La Plana al telèfon 93 812 54 45. L'horari d'atenció és de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores, i també de dilluns a dijous, de 15 a 17 hores.  El termini per fer les inscripcions finalitza el 6 d'abril.

 cartell EINES PER VIURE EN POSITIU Seva 18

Contacte

Ajuntament de Seva

 C. de Dalt, 5 08553 Seva

 938 840 111

 938 840 214

seva@seva.cat

Horaris OAC:

-De setembre a juny: De Dilluns a Divendres de 9h a 14h. Dilluns i Dijous de 15,30h a 19h.

-Juliol: De Dilluns a Divendres de 9h a 14h. Dilluns de 15,30h a 19h.

-Agost: De Dilluns a Divendres de 9h a 14h.

- - - - - - -

Guàrdia municipal de Seva

Whatsapp - 686 418 444

Twitter - @t686418444

guardiamunicipal@seva.cat

- - - - - - -

EMD SM Balenyà

 C. del Casal, s/n 08554 S.M. Balenyà

 93 812 49 42

info@smbalenya.cat

- - - - - - -

Telegram

Instagram

Instagram ajuntament

Facebook

 

Twitter