Notícies d'economia i comerç de l'Ajuntament de Seva

Modificació del cànon de l'aigua

Modificació del cànon de l'aigua 

El Parlament de Catalunya, va aprovar la Llei 5/2012, de 20 de març, de mesures fiscals i financeres, que preveu, entre d’altres canvis importants, la modificació del cànon de l’aigua que es cobra amb el rebut de subministrament d’aigua potable.

Aquesta modificació canvia la facturació del cànon d’aigua a tercers; el calendari d’obligacions de les entitats subministradores i l’inici d’aplicació del gravamen general del cànon de l’aigua a autoliquidar per part de les entitats subministradores. Aquesta Llei està en vigor des del dia 24 de març passat.

Les novetats en la facturació als abonats d’ús domèstic, s’ha modificat incrementant la tarifa del segon i tercer tram i incorporant un quart tram del cànon de l’aigua, passant a ser els següents:

1r Tram

Consum mensual fins a 9 m3  Tipus municipal protegit x 1 0,4469€/m3

2n Tram

Consum mensual més de 9 i fins a 15m3 Tipus municipal ordinari (0,5147) x 2

1,0294€/m3

3r Tram

Consum mensual més de 15 i fins a 18m3 Tipus municipal ordinari (0,5147) x 5

2,5735€/m3

4t Tram

Consum mensual superior a 18m3 Tipus municipal ordinari (0,5147) x 8  4,1176€/m3


Pel bimestre de març/abril 2012 s’han hagut de generar dos padrons, el primer del dia 1 al 23 de març de 2012 amb els preus d’abans de la modificació i el segon del dia 24 de març i fins el 30 d’abril de 2012 amb els preus dels nous trams.

Pel que fa referència als usos industrials, s’han modificat les tarifes dels cànons a partir del dia 28 de febrer de 2012, passat el cànon general a 0,1498€/m3 i el cànon específic a 0,5873€/m3.

A partir d’aquesta modificació el cànon passa a ser un cost més del servei de subministrament d'aigua que es presta a l’abonat i forma part de la base imposable de l’IVA que s’aplica en la facturació d’aquest servei. 

Esperem que aquesta circular informativa aclareixi la reforma del cànon de l'aigua, que aquest Ajuntament té l’obligació legal d’aplicar i que en conseqüència com entitat subministradora haurà de recaptar i pagar a l'Agència Catalana de l’Aigua.

Estem a la vostra disposició per a qualsevol dubte o aclariment que necessiteu al respecte.

Contacte

Ajuntament de Seva

 C. de Dalt, 5 08553 Seva

 938 840 111

 938 840 214

seva@seva.cat

Horaris OAC:

-De dilluns a divendres de 9,00h a 14,00h

-Dilluns i dijous de 15,30h a 19,00h

- - - - - - -

Guàrdia municipal de Seva

Whatsapp - 686 418 444

Twitter - @t686418444

vigilantnit@gmail.com

- - - - - - -

EMD SM Balenyà

 C. del Casal, s/n 08554 S.M. Balenyà

 93 812 49 42

info@smbalenya.cat

- - - - - - -

Instagram

Instagram ajuntament

Facebook

 

Twitter