Notícies d'economia i comerç de l'Ajuntament de Seva

Aprovació dels pressupostos municipals per a l'exercici 2014

Aprovació dels pressupostos municipals per a l'exercici 2014

El passat 10 de març, el ple de l'Ajuntament va aprovar, per unanimitat de tots els seus integrants, els pressupostos municipals per a l'exercici 2014, que enguany pugen tant d'ingressos com de despeses a 5.719.646'19 €, la qual cosa vol dir en termes homogenis un 14,22% més que l'any 2013.

Aquest pressupost és l'adequat per al moment econòmic que viu el nostre país i el nostre municipi, marcat per una profunda crisi que repercuteix directament en molts dels nostres ingressos.

Malgrat aquest entorn econòmic advers, el govern municipal garanteix el ple funcionament dels serveis municipals, així com l’atenció de les necessitats que es presentin durant l'exercici, especialment aquelles de caràcter social per atendre la gent que ho està passant més malament.

Els pressupostos mantenen partides per a la dinamització comercial al municipi, tant referida al comerç local com als mercats setmanals. Igualment, s'estan estudiant possibilitats per a la promoció turística dels nostres establiments d'allotjament i dels de restauració.

També es manté la partida relativa als ajuts a emprenedors que vulguin iniciar o ampliar un negoci o activitat al municipi.

Tot i això, preveiem que el nivell d'endeutament del municipi s'hagi reduït fins al 15,72% dels ingressos corrents liquidats el 2012, des del 19,23% existent el 31/12/2013.

Les inversions previstes fan un total d’1.294.000 €, dels quals 585.332,12 € es financen amb recursos propis i la resta amb transferències de capital de la Generalitat, la Diputació i Red Elèctrica d'Espanya.

Hem considerat que aquests pressupostos compleixen els criteris de garantia dels serveis, suficiència de recursos, realisme i austeritat, uns criteris necessaris perquè fossin aprovats pel ple, com així va ser. 

 

Contacte

Ajuntament de Seva

 C. de Dalt, 5 08553 Seva

 938 840 111

 938 840 214

seva@seva.cat

Horaris OAC:

-De dilluns a divendres de 9,00h a 14,00h

-Dilluns i dijous de 15,30h a 19,00h

- - - - - - -

Guàrdia municipal de Seva

Whatsapp - 686 418 444

Twitter - @t686418444

vigilantnit@gmail.com

- - - - - - -

EMD SM Balenyà

 C. del Casal, s/n 08554 S.M. Balenyà

 93 812 49 42

info@smbalenya.cat

- - - - - - -

Instagram

Instagram ajuntament

Facebook

 

Twitter