Notícies d'economia i comerç de l'Ajuntament de Seva

La factura de l'aigua al municipi de Seva

La factura de l'aigua al municipi de Seva

Seva gestiona directament l’aigua que arriba a les cases, sense cap empresa gestora. La factura que tots rebem cada dos mesos és emesa per l’Ajuntament i inclou diversos conceptes.

No tot el que hi ha a la factura és el cost del servei de l’aigua, el qual inclou el tractament de potabilització, el manteniment i les reparacions de tota la xarxa de distribució, el manteniment de comptadors i la gestió administrativa. Hi ha una part important d’impostos de l’ACA (Agència Catalana de l’Aigua), de la Generalitat de Catalunya i de l’Estat (l’IVA).

Segons el consum de cadascú, aquests impostos varien i poden representar una part molt important de la factura. D’acord amb els trams actualment vigents, les factures es descomponen de la següent forma:

 

Cost factura

Cost aigua (Ajuntament)

Cost impostos Generalitat (ACA)

Cost impostos Estat (IVA)

1r tram: fins a 24 m3

38,96 €

(53,39 %)

14,22 €

(36,50 %)

3,94 €

(10,11 %)

2n tram: fins a 60 m3

213,42 €

58,96 €

(27,63 %)

134,66 €

(63,10 %)

19,81 €

(9,28 %)

3r tram: fins a 180 m3

 

307,36 €

(29,84 %)

628,77 €

(61,03 %)

94,06 €

(9,13 %)

4t tram: fins a 300 m3

   

(57,82 %)

176,95 €

(9,11 %)

 

Contacte

Ajuntament de Seva

 C. de Dalt, 5 08553 Seva

 938 840 111

 938 840 214

seva@seva.cat

Horaris OAC:

-De dilluns a divendres de 9,00h a 14,00h

-Dilluns i dijous de 15,30h a 19,00h

- - - - - - -

Guàrdia municipal de Seva

Whatsapp - 686 418 444

Twitter - @t686418444

vigilantnit@gmail.com

- - - - - - -

EMD SM Balenyà

 C. del Casal, s/n 08554 S.M. Balenyà

 93 812 49 42

info@smbalenya.cat

- - - - - - -

Instagram

Instagram ajuntament

Facebook

 

Twitter