Notícies d'economia i comerç de l'Ajuntament de Seva

Ajuts als aturats i l'emprenedoria

Ajuts als aturats i l'emprenedoria

Com ja anunciàvem a l'anterior número d'aquesta revista, l'Ajuntament va engegar un projecte dirigit a donar suport a tots el aturats del municipi que vulguin iniciar una activitat emprenedora mitjançant la creació de petites empreses o negocis, fomentat l’auto ocupació i la creació de nous llocs de treball.

Aquest suport comença amb la col·laboració gratuïta del personal tècnic del Pacte de promoció Econòmica Osona Sud que ajudaran als interessats a elaborar el seu Pla d'Empresa i resta de documentació així com a analitzar la viabilitat del projecte.

Posteriorment l'ajut es materialitzarà en la concessió de microcrèdits per part de l'ajuntament ,de fins a 3000 euros per projecte a retornar en una màxim de 36 mesos sense cap tipus d'interès i amb possibilitat d'un termini de carència de fins a sis mesos.

A més les empreses o negocis creats a conseqüència d'aquesta campanya, gaudiran de determinades subvencions de caràcter fiscal respecte impostos i taxes municipals.

El passat dia 23 de maig el Ple municipal per unanimitat va aprovar les bases  per a poder sol·licitar aquests ajuts, les quals podeu trobar a la pàgina web de l'ajuntament.

Es prioritzaran aquells projectes que hi presentin els dos col·lectius més afectats per l'atur al municipi com són el dels joves fins a trenta anys i el dels aturats de llarga durada d'entre 30 i 54 anys. També es prioritzaran els projectes presentats conjuntament per 2 o més interessats per la formació de petites empreses dins el marc cooperativista o de societats laborals.

Coneixent que engegar un projecte pot precisar de major base econòmica, l'ajuntament va signar un conveni amb Micro-Bank (La Caixa) pel qual els projectes que siguin aprovats donada la  consistència del seu Pla d'empresa i viabilitat, podran optar a la concessió, per part d'aquesta entitat, d'un altre microcrèdit de fins a 25.000 euros.

El 12 de juny es va celebrar una primera convocatòria de reunió informativa a la que varen assistir els mitjans de comunicació comarcals. Esta prevista la celebració d'un segona reunió informativa dirigida a tots els aturats del municipi i també a tos aquells que puguin tenir una idea emprenedora que serveixi per la creació de nous llocs de treball, pel proper dia a les 18 hores al  Casal de Sant Miquel de Balenyà

Contacte

Ajuntament de Seva

 C. de Dalt, 5 08553 Seva

 938 840 111

 938 840 214

seva@seva.cat

Horaris OAC:

-De dilluns a divendres de 9,00h a 14,00h

-Dilluns i dijous de 15,30h a 19,00h

- - - - - - -

Guàrdia municipal de Seva

Whatsapp - 686 418 444

Twitter - @t686418444

vigilantnit@gmail.com

- - - - - - -

EMD SM Balenyà

 C. del Casal, s/n 08554 S.M. Balenyà

 93 812 49 42

info@smbalenya.cat

- - - - - - -

Instagram

Instagram ajuntament

Facebook

 

Twitter