Notícies d'economia i comerç de l'Ajuntament de Seva

Seva, entre els primers municipis de la comarca en assolir l’endeutament zero

SevaEsglesiaEl consistori va aprovar en sessió plenària la proposta de l’equip de govern d’amortitzar tots els antics préstecs, acomplint així el repte estratègic establert a principis de mandat.

Seva serà el primer municipi de la comarca amb més de 1.000 habitants en assolir l’endeutament zero. Després de liquidar de forma anticipada els més de 440.000€ en préstecs que el consistori arrossegava de períodes anteriors, l’equip de govern municipal ha assolit el repte que s’havia proposat a l’inici del mandat.

El deute zero va esdevenir una realitat el passat 12 de juny en el marc d’una sessió plenària que va servir per donar llum verda a l’amortització de tot el deute acumulat amb l’entitat BBVA. L’acord es va aprovar amb els vots favorables d’ERC i GPS i l’abstenció del PDeCAT. Gràcies a aquesta aprovació, Seva estalviarà, a més, uns 21.000 euros en concepte d’interessos.

L’Ajuntament va contraure durant els anys 2001, 2003, 2008 i 2009 fins a quatre préstecs bancaris per fer front a les obres de La Polivalent. Junts, aquests crèdits sumaven un deute total inicial de 2.192.024,20€. El capital pendent d’amortitzar abans de la decisió aprovada el passat 12 de juny era de 440.595,21€. Tots quatre préstecs tenien una mateixa data de venciment: maig de 2021.

Obligacions de l'actual marc legal

La Llei d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera obliga els ajuntaments a destinar el romanent de tresoreria a l’amortització de deute, sempre i quan la capacitat de finançament sigui positiva i en una quantia mai superior a aquesta xifra. Atès que l’import pendent d’amortitzar del deute (440.595,11€) era inferior a la capacitat de finançament de l'Ajuntament (659.859,42€), s'ha pogut amortitzar la totalitat del deute amb càrrec al romanent de tresoreria per a despeses generals (2.119.051,06€).

Unes arques sanejades per poder afrontar noves inversions

A més de donar compliment a la legalitat vigent, la liquidació total del deute de l’Ajuntament situa el municipi de Seva en una posició financera exemplar, ja que el fet de tenir les arques municipals sanejades atorgarà a l’equip de govern més marge de maniobra per afrontar nous projectes que el poble necessita. No obstant, cal tenir en compte que, tot i la voluntat del govern d’utilitzar el romanent de tresoreria per a noves inversions, el consistori està limitat per la taxa de referència nominal, que ve donada per la regla de la despesa i és d'obligat compliment per a tots els organismes públics.

Contacte

Ajuntament de Seva

 C. de Dalt, 5 08553 Seva

 938 840 111

 938 840 214

seva@seva.cat

Horaris OAC:

-De dilluns a divendres de 9,00h a 14,00h

-Dilluns i dijous de 15,30h a 19,00h

- - - - - - -

Guàrdia municipal de Seva

Whatsapp - 686 418 444

Twitter - @t686418444

vigilantnit@gmail.com

- - - - - - -

EMD SM Balenyà

 C. del Casal, s/n 08554 S.M. Balenyà

 93 812 49 42

info@smbalenya.cat

- - - - - - -

Instagram

Instagram ajuntament

Facebook

 

Twitter