Notícies d'economia i comerç de l'Ajuntament de Seva

Ja es poden sol·licitar les ajudes de lloguer per la COVID-19

Es tracta d’una convocatòria extraordinària per ajudar pagar el lloguer de 6 mensualitats (d’abril a setembre) a famílies amb dificultats sobrevingudes per la crisi sanitària. Els ajuts s’atorgaran PER ORDRE D’ARRIBADA fins a EXHAURIR PRESSUPOST (14,5 milions).

Com es pot tramitar? 

Les sol·licituds es fan telemàticament a: https://bit.ly/3bIO8LC.

Més informació:

  • Mancomunitat (93 812 54 45)
  • Agència de l’Habitatge de Catalunya, al 900.922.841 (de 9 a 14 h).

Quins són els requisits?

1. Que qualsevol dels membres de la Unitat Familiar:

  • Passi a estar en situació d’atur
  • Expedient Temporal de Regulació d’Ocupació (ERTO)
  • Reducció de la jornada de treball per motius de cures, en cas de ser empresari
  • Altres motius que suposin pèrdua d’ingressos

2. Que tinguin residència legal a Catalunya.

3. Que el sol·licitant acrediti el pagament de la renda de lloguer dels mesos de gener, febrer i març de 2020.

4. Que el conjunt dels ingressos mensuals de la Unitat Familiar, en el mes anterior a la sol·licitud, no siguin superiors a 1.613,52 €.

  •  2.151,36€ quan la UF, tinguin a càrrec algun membre amb una discapacitat reconeguda superior del 33% (intel·lectual) o al 65% (sensorial o física) o amb una malaltia greu que l’incapaciti per a treballar.
  • 2.689,20€ si és la persona deutora principal qui pateix aquesta discapacitat. Aquests ingressos màxim es podran incrementar en 53,78€ per cada fill a càrrec o 80,67€ per fill, si la família és monoparental.

5. Que la renda de lloguer, més les despeses i subministraments bàsics de l’habitatge (llum, gas, gasoil per a la calefacció, aigua, telefonia i quota de la comunitat) resulti superior o igual al 35% dels ingressos nets de la Unitat Familiar.

6. Que el sol·licitant sigui titular d'un contracte de lloguer i que sigui el seu domicili habitual. En el cas de cotitularitat del contracte, en què el coarrendatari no formi part de la Unitat Familiar del sol·licitant, aquell també haurà d’acreditar la situació de vulnerabilitat per beneficiar-se de la totalitat de l’ajut.

 

Contacte

Ajuntament de Seva

 C. de Dalt, 5 08553 Seva

 938 840 111

 938 840 214

seva@seva.cat

Horaris OAC:

-De setembre a juny: De Dilluns a Divendres de 9h a 14h. Dilluns i Dijous de 15,30h a 19h.

-Juliol: De Dilluns a Divendres de 9h a 14h. Dilluns de 15,30h a 19h.

-Agost: De Dilluns a Divendres de 9h a 14h.

- - - - - - -

Guàrdia municipal de Seva

Whatsapp - 686 418 444

Twitter - @t686418444

vigilantnit@gmail.com

- - - - - - -

EMD SM Balenyà

 C. del Casal, s/n 08554 S.M. Balenyà

 93 812 49 42

info@smbalenya.cat

- - - - - - -

Telegram

Instagram

Instagram ajuntament

Facebook

 

Twitter