Notícies d'economia i comerç de l'Ajuntament de Seva

Subvencions per a micro i petites empreses del sector industrial

El DOGC ha publicat aquest dijous les bases i la convocatòria de les subvencions per a micro i petites empreses del sector industrial. La partida destinada a aquests ajuts és de 10.852.000 euros. Per poder accedir als ajuts les empreses han de:

-Tenir menys de 49 treballadors
-Acreditar un descens vendes de mínim el 33% des del’1 de març al 30 d’abril del 2020 en relació al mateix període de l’any 2019
-Mantenir els llocs de treball amb contracte indefinit entre 1 de març i 31 de desembre de 2020

Les sol·licituds es poden presentar fins l'1 de juliol i es destinaran 1.500 euros per a cada lloc de treball de caràcter indefinit mantingut des de l’1 de març fins el 31 de desembre de 2020 (amb un límit màxim d’ajut per a cada tram de nombre de treballadors).

4 criteris per accedir a l'ajut:

1. Criteri territorial: es tindrà en compte la situació als 4 municipis de la Conca d'Òdena i els perjudicis a empreses amb vinculació a aquests municipis.
2. Criteri ERTO: es valoraran més les empreses que NO han presentat cap ERTO.
3. Criteri de facturació i ocupació: a menys facturació i menys treballadors, més valoració de la sol·licitud.
4. Criteri afectació sectorial: s’ha establert també un barem en funció del nombre de treballadors afectats per ERTOS en cada sector d’activitat.

Què necessito per presentar l’ajut?

Omplir el formulari que trobareu a l’enllaç del Canal Empresa. No cal adjuntar cap documentació (la memòria de l’activitat i l’afectació COVID-19 a l’empresa són camps autoeditables en el propi formulari). La Direcció General d’Indústria i la Intervenció Delegada ja comprovarà la veracitat de les dades i de les declaracions responsables formulades. 

Què necessito per presentar l’ajut?

Omplir el formulari que trobareu a l’enllaç del Canal Empresa. No cal adjuntar cap documentació (la memòria de l’activitat i l’afectació COVID-19 a l’empresa són camps autoeditables en el propi formulari). La Direcció General d’Indústria i la Intervenció Delegada ja comprovarà la veracitat de les dades i de les declaracions responsables formulades.

Quina informació haig d’incloure en el formulari?

Tota la que s’indica com obligatòria de formalitzar i detallar tant en relació al nombre de treballadors, la facturació, la reducció de la facturació en el període indicat i, en especial, la que detalla la memòria de l’empresa i activitat. A més, també s’ha de detallar l’afectació de la pandèmia COVID-19, per la qual, dins del propi formulari, s’han habilitat camps autoeditables de fins a 4.000 caràcters que es recomana que descriguin detalladament ambdues variables.

Cal adjuntar alguna documentació?

Només en el cas que, pel criteri territorial de valoració de la concurrència competitiva, es demani l’afectació d’un proveïdor de l’empresa ubicat en la zona de confinament de la Conca d’Òdena. Caldrà un certificat emès pel proveïdor esmentat.

Puc presentar l’ajut si no disposo de certificat digital?

La majoria d’empreses beneficiàries disposen de certificat digital per a la seva relació amb les AAPP. Però si no es disposa, Sí, es pot presentar utilitzant idCAT mòbil.

Contacte

Ajuntament de Seva

 C. de Dalt, 5 08553 Seva

 938 840 111

 938 840 214

seva@seva.cat

Horaris OAC:

-De setembre a juny: De Dilluns a Divendres de 9h a 14h. Dilluns i Dijous de 15,30h a 19h.

-Juliol: De Dilluns a Divendres de 9h a 14h. Dilluns de 15,30h a 19h.

-Agost: De Dilluns a Divendres de 9h a 14h.

- - - - - - -

Guàrdia municipal de Seva

Whatsapp - 686 418 444

Twitter - @t686418444

guardiamunicipal@seva.cat

- - - - - - -

EMD SM Balenyà

 C. del Casal, s/n 08554 S.M. Balenyà

 93 812 49 42

info@smbalenya.cat

- - - - - - -

Telegram

Instagram

Instagram ajuntament

Facebook

 

Twitter