Notícies de medi ambient de l'Ajuntament de Seva

La bona recollida selectiva de les deixalles, una cosa de tots!

L’Ajuntament continua treballant per conscienciar els veïns i veïnes de la importància de separar bé la brossa que generem a casa nostra.

  • La gespa s’ha de posar en cubells i sense bossa.
  • Els bolquers es poden recollir conjuntament amb el rebuig i també la resta dels dies de recollida amb una bossa a part.
  • La matèria orgànica s’ha de posar en bosses compostables.
  • No s'han de deixar bosses fora de les àrees d’aportació de deixalles.
  • No abocar trastos com fustes, matalassos, cadires, ferralla, ...
  • Cal dipositar cada fracció de materials al contenidor corresponent.

Quant a les deixalles voluminoses, l’Ajuntament recorda que es pot fer ús de la recollida del trasto. És un servei gratuït per als particulars i s'ha de trucar a l'Ajuntament al 938 840 111. També es poden deixar a la Mancomunitat La Plana.

Si reciclem bé, econòmicament som més sostenibles!

Seva és un dels municipis amb millor taxa de recollida selectiva neta de Catalunya, gràcies a la conscienciació ciutadana i la tasca que duu a terme la Mancomunitat La Plana. Últimament, però, s’observa que la qualitat de la separació és millorable en alguns aspectes. Per això, per tal de modificar alguns hàbits, des de l'Ajuntament es comparteixen aclariments entorn de la recollida de deixalles:

Gespa
La gespa es recull amb la matèria orgànica, tres dies a la setmana, i en funció de la quantitat es pot utilitzar un cubell de dimensions reduïdes o bé un contenidor específic per a la gespa.

  • A partir d'ara, es recullen fins a un màxim de tres recipients de com a màxim 35 litres de capacitat (tres galledes, aproximadament) per cada dia de recollida.
    Per a quantitats importants, es pot adquirir un contenidor de gran capacitat que es carrega mecànicament al camió. Es pot sol·licitar a la deixalleria de la Mancomunitat.

Vidre
El vidre d'ampolles i pots sense taps és un material que es pot reciclar, de fet, infinites vegades. La recollida d’aquest material es fa únicament en els iglús situats a la via pública.

Quins residus es recullen porta a porta?
Els materials reciclables són els papers, cartons i envasos, incloent-hi llaunes d'alumini, brics i bosses de plàstic, entre d'altres, però mai el vidre. En els cubells blaus, doncs, no hi té cabuda tot el que es pot reciclar.

També hi ha altres materials que es poden reciclar i que no pertanyen ni al vidre ni als materials reciclables, sinó que han d’anar a la deixalleria, com per exemple l'oli vegetal de cuina, la roba, les sabates, les paelles, les piles i els aparells elèctrics i electrònics, entre d'altres.

L’horari de la deixalleria ubicada a Malla és de dilluns a dissabte, de 10 a 13h i de 15 a 19h. Diumenges i festius tancat.

ReciclatgeSeva

 

Contacte

Ajuntament de Seva

 C. de Dalt, 5 08553 Seva

 938 840 111

 938 840 214

seva@seva.cat

Horaris OAC:

-De setembre a juny: De Dilluns a Divendres de 9h a 14h. Dilluns i Dijous de 15,30h a 19h.

-Juliol: De Dilluns a Divendres de 9h a 14h. Dilluns de 15,30h a 19h.

-Agost: De Dilluns a Divendres de 9h a 14h.

- - - - - - -

Guàrdia municipal de Seva

Whatsapp - 686 418 444

Twitter - @t686418444

guardiamunicipal@seva.cat

- - - - - - -

EMD SM Balenyà

 C. del Casal, s/n 08554 S.M. Balenyà

 93 812 49 42

info@smbalenya.cat

- - - - - - -

Telegram

Instagram

Instagram ajuntament

Facebook

 

Twitter