Notícies de medi ambient de l'Ajuntament de Seva

Noves subvencions per a les explotacions forestals, les empreses agrícoles-ramaderes i de serveis, la millora d'habitatges, la restauració del patrimoni arquitectònic, les entitats culturals i les instal·lacions tèrmiques amb biomassa

El termini de presentació de les sol·licituds finalitzarà el dijous 25 d’abril de 2019. Pots consultar tota la informació en aquest enllaç

La Diputació de Barcelona, a través de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals, ha obert una nova convocatòria de subvencions destinades a finançar projectes/activitats que tinguin com a objectiu fomentar les explotacions forestals, les empreses agrícoles - ramaderes i de serveis, la millora d’habitatges, la restauració del patrimoni arquitectònic, entitats culturals i les instal·lacions tèrmiques de biomassa i l’eficiència-estalvi energètic en edificis. L’àmbit d’aplicació d’aquesta convocatòria inclou el Parc Natural del Montseny. Reserva de la Biosfera, que forma part de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona. El termini de presentació de les sol·licituds finalitzarà el dijous 25 d’abril de 2019. Pots consultar les bases en aquest enllaç.

Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria, s’hauran de destinar a finançar projectes/activitats desenvolupats/ades durant el període 1 de gener de 2019 al 30 de juny de 2020 excepte per a les activitats de les Entitats Culturals, que hauran d’executar-se entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2019. Només se subvencionarà un projecte/activitat per sol·licitant o explotació/ immoble.

Com participar en la convocatòria?

La participació en la present convocatòria es podrà fer a través de tres canals. Es podrà tramitar des de la seu electrònica de la Diputació de Barcelona mitjançant la complementació del formulari electrònic normalitzat que serà signat electrònicament, pel representant legal de l‘entitat, amb el certificat digital personal (IdCat, DNIe, etc.) i que anirà acompanyat de la documentació exigida a la convocatòria. Les persones físiques també podran presentar la sol·licitud de subvenció al Registre de la Diputació de Barcelona juntament amb la documentació requerida. També es poden presentar a les oficines de correus i tramitar la documentació com a correu certificat administratiu.
Pots consultar tota la informació en aquest enllaç.

 

IMG 6851

Contacte

Ajuntament de Seva

 C. de Dalt, 5 08553 Seva

 938 840 111

 938 840 214

seva@seva.cat

Horaris OAC:

-De setembre a juny: De Dilluns a Divendres de 9h a 14h. Dilluns i Dijous de 15,30h a 19h.

-Juliol: De Dilluns a Divendres de 9h a 14h. Dilluns de 15,30h a 19h.

-Agost: De Dilluns a Divendres de 9h a 14h.

- - - - - - -

Guàrdia municipal de Seva

Whatsapp - 686 418 444

Twitter - @t686418444

guardiamunicipal@seva.cat

- - - - - - -

EMD SM Balenyà

 C. del Casal, s/n 08554 S.M. Balenyà

 93 812 49 42

info@smbalenya.cat

- - - - - - -

Telegram

Instagram

Instagram ajuntament

Facebook

 

Twitter