Notícies d'obres i urbanisme de l'Ajuntament de Seva

Ordenació del trànsit a alguns carrers del municipi de Seva

Ordenació del trànsit a alguns carrers del municipi de Seva

Després de realitzar la nova col·locació de la creu a la plaça de la Creu, volem millorar la circulació de vehicles per la zona antiga del poble de Seva.

Es vol ampliar l’illa de vianants a una part del carrer de Dalt, des del carrer de la Rocada, que serà només descendent, fins al carrer de la Font dels Sors.

Aquesta millora ens permetrà fer accessible l’edifici de l’Ajuntament a persones amb mobilitat reduïda amb una rampa a l’entrada.

En aquesta zona de vianants es permetrà el pas de vehicles de càrrega i descàrrega i la de veïns per accedir a casa seva.

En aquesta línia i per millorar la convivència o la seguretat, s’ha prohibit el pas de vehicles de motor, llevat dels veïns, al carrer de Pedret i s’ha fet de direcció única el primer tram del carrer Sant Antoni i el passatge Particular. Ambdós casos en sentit ascendent.

Aquest Ajuntament està obert a estudiar problemàtiques molt locals per tal de millorar la qualitat de vida dels veïns o usuaris de la via pública.

En aquest sentit i a petició d’alguns veïns, s’ha estudiat convertir el primer tram del carrer de Sant Jaume, a S.M. Balenyà, en un tram només per a vianants, tota vegada que molta gent de Balenyà el fa servir per sortir i entrar al poble a peu i la seva amplada no permet el pas de vehicles i vianants alhora.

Som conscients de les dificultats d’ordenar el trànsit rodat i regular la seva velocitat, sobretot en els trams de carreteres o vials importants, i també, a vegades, a la trama urbana interior. Rebem queixes de veïns que ens demanen mesures per evitar els excessos de velocitat.

Ens demanem a tots nosaltres, veïns del nostre municipi, la màxima responsabilitat i conscienciació a l’hora de posar-nos al volant d’un cotxe, pensant sempre que la via pública és de tots. També dels vianants i criatures.

Contacte

Ajuntament de Seva

 C. de Dalt, 5 08553 Seva

 938 840 111

 938 840 214

seva@seva.cat

Horaris OAC:

-De dilluns a divendres de 9,00h a 14,00h

-Dilluns i dijous de 15,30h a 19,00h

- - - - - - -

Guàrdia municipal de Seva

Whatsapp - 686 418 444

Twitter - @t686418444

vigilantnit@gmail.com

- - - - - - -

EMD SM Balenyà

 C. del Casal, s/n 08554 S.M. Balenyà

 93 812 49 42

info@smbalenya.cat

- - - - - - -

Facebook

 

Twitter

Instagram - #WebSeva