Notícies d'obres i urbanisme de l'Ajuntament de Seva

Actuacions de millora al Carrer Balmes

El manteniment d’una via pública de qualitat ocupen una posició central entre les prioritats de l’equip de govern.

L’Ajuntament de Seva va finalitzar recentment les obres d’arranjament del Carrer Balmes amb l’adequació del desguàs d’aquesta via i la col·locació de tot-u, un producte procedent de la trituració d'àrids calcaris provinents de residus de demolicions i de construccions. El seu reciclatge, a més, permet reduir l'ús de recursos naturals i contribueix a minvar l'impacte paisatgístic causat per l'extracció de matèries primeres.

L'alcalde de Seva, Xavier Rierola, expressa que "aquesta intervenció permet donar un aspecte més cuidat d'aquesta zona, ja que la cura de l'espai públic és un dels nostres eixos d'actuació i accions com aquesta contribueixen a millorar-lo".

Finalitzades aquestes obres d'arranjament, que s'afegeixen també una altra actuació completada recentment amb la instal·lació de baranes de seguretat al Carrer Serrat d'en Borràs, l'Ajuntament continua treballant per avançar en la millora general del poble i endreçar espais de la via pública i del mobiliari urbà.

CarrerBalmesSeva2

Contacte

Ajuntament de Seva

 C. de Dalt, 5 08553 Seva

 938 840 111

 938 840 214

seva@seva.cat

Horaris OAC:

-De dilluns a divendres de 9,00h a 14,00h

-Dilluns i dijous de 15,30h a 19,00h

- - - - - - -

Guàrdia municipal de Seva

Whatsapp - 686 418 444

Twitter - @t686418444

vigilantnit@gmail.com

- - - - - - -

EMD SM Balenyà

 C. del Casal, s/n 08554 S.M. Balenyà

 93 812 49 42

info@smbalenya.cat

- - - - - - -

Instagram

Instagram ajuntament

Facebook

 

Twitter