Convocatòria per una plaça de dinamitzador/a juvenil

Dimarts, 11 de gener de 2022 a les 00:00

Cal presentar una instància al web https://www.mancoplana.cat/ i adjuntar la documentació corresponent, en un termini de 7 dies hàbils.

La Mancomunitat La Plana ha obert una convocatòria de personal per contractar una persona com a dinamitzadora juvenil de Seva. Les persones interessades poden presentar sol·licitud en un termini de 7 dies hàbils que comencen a comptabilitzar avui dimarts, 11 de gener. Cal fer-ho a través d'una instància telemàtica al web https://www.mancoplana.cat/ i adjuntar la documentació que s'especifica a les bases reguladores. Les sol·licituds s'han d'adreçar al Sr. President de La Mancomunitat La Plana i les persones aspirants han de manifestar que reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides en les bases. Si es desitja, també es pot presentar la instància de forma presencial a les oficines de la Mancomunitat la Plana.

La contractació seria temporal, amb una jornada de 30 hores setmanals, i els requisits especifiquen que cal tenir permís de conduir B, estar en possessió del títol de batxillerat o Formació professional de grau mitjà o equivalent. Els requisits valorables inclouen estar en possessió del títol de cicle formatiu de grau superior d’Integració social, o també del títol de monitor/a i director/a d’activitats de lleure.

Els objectius seran principalment implementar i avaluar el Pla d’Acció Municipal, tenint com a marc de referència el Pla Jove de la Mancomunitat La Plana, i la gestió i coordinació del Punt Jove El Refugi i el Servei d’Informació i Orientació Juvenil.

Es poden consultar les bases reguladores de la convocatòria a: https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=9002350006_12522&idens=9002350006

Darrera actualització: 11.01.2022 | 12:45