Es convoca una borsa de treball de vigilància ciutadana

Dilluns, 15 de maig de 2023 a les 00:00

Les places a cobrir seran substitucions, vacants i altres esdeveniments temporals.

L'Ajuntament de Seva ha publicat les bases reguladores de la convocatòria pública per a la creació d'una borsa de treball de personal interí per cobrir vacants, substitucions i qualsevol altre tipus d'esdeveniment temporal com a guàrdia - vigilant municipal. 

La vigència de la borsa serà d'un any a excepció que s'esgoti i s'hagi de formar un altre o que es dugui a terme una convocatòria de lloc de treball de vigilant municipal. El sou brut és de 23.384,08 € a raó de 14 pagues i les retribucions a percebre dependran seran les correspongui en el moment de cobrir la necessitat. La jornada serà de matí, tarda o nit, en funció de l'organització i la coordinación del servei de vigilància muinicipal. 

Pel que fa a les funcions, el cos de vigilància local s'ocupa bàsicament, de custodiar i vigilar béns, serveis, instal·lacions i dependències municipals; ordenar i regular el trànsit dins del nucli urbà; auxiliar a la ciutadania; fer tasques de protecció civil o tramitar denúncies, entre moltes altres feines.

Qui vulgui fer les proves selectives haurà de presentar una sol·licitud en model normalitzat que està disponible al web de l'Ajuntament, a banda de complir amb els requisits que s'indiquen a les bases. El termini per presentar-s'hi és de 20 dies hàbils des de la data de publicació de les bases i la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Per a més información, consulta les bases a la columna de la dreta o accedeix al web de la convocatòria.

Darrera actualització: 15.05.2023 | 17:14