La variant de Sant Miquel de Balenyà

Dimecres, 18 de de maig de 2022 a les 00:00

L'Ajuntament ha aprovat inicialment la modificació puntual del POUM i ha obert un període d'informació pública. L’objectiu és treure el trànsit pesat del nucli de Sant Miquel de Balenyà i donar continuïtat al tram per a vianants des de Tona fins a la rotonda d'Avellanet.

El Ple del mes de març va aprovar per unanimitat la modificació puntual per incorporar el projecte constructiu de variant de Sant Miquel de Balenyà a l’ordenament jurídic del municipi. L’aprovació, de caràcter inicial, és resultat d’un llarg procés de treball sobre un projecte d’abast supramunicipal que afecta sobretot Sant Miquel de Balenyà, també Seva, i que millorarà l’accés des de la C17 a El Brull, Viladrau i a tot el Montseny.

Antecedents i problemàtica

L’actual pont sobre el ferrocarril és una de les interseccions més deficients de la xarxa local de la província de Barcelona.

El trànsit aviat arribarà als 10.000 vehicles cada dia i comença a tenir l’estructura malmesa. El soroll i la contaminació té un impacte molt negatiu en la salut i el benestar dels veïns del carrer Bisbe Perelló i del primer tram de la carretera de Seva.

L’opció de la variant va ser incorporada al Pla territorial parcial de les comarques centrals el 2008, i l’any 2012 la Generalitat va iniciar els primers estudis; deu anys després, es disposa del projecte constructiu, redactat per la Diputació de Barcelona i la pròpia Generalitat.

Com és el projecte?

El projecte de la nova variant suposa un nou vial situat al nord del nucli urbà. El nou vial abasta des de la rotonda d'accés nord-oest al polígon industrial l'Avellanet (PK 4+450) fins a la connexió de la nova variant amb la carretera BV-5303 en el punt PK 7+000, entre el nucli de Sant Miquel de Balenyà i el de Seva.

El Tram 1 és coincident amb la carretera actual, entre les dues rotondes d'accés al polígon industrial l'Avellanet. Es remodela l'actual accés est al polígon amb una nova rotonda i un ramal d'accés al nucli urbà de Sant Miquel de Balenyà a través de l'actual pas superior de la línia de ferrocarril.

A partir d'aquesta nova rotonda (Tram 2), la variant abandona la traça de l'actual carretera en direcció nord-est, on creua la línia de ferrocarril mitjançant un nou pont i, just passat el pas superior de la línia de ferrocarril, una altra nova rotonda enllaça la variant amb el nucli urbà de Sant Miquel de Balenyà i amb la BV-5305 en direcció Taradell.

De la rotonda endavant, la variant transcorre paral·lela al límit nord del sòl urbà (Tram 3), on es realitza un nou enllaç en T amb el carrer de Torrellebreta, i segueix en direcció sud-est pel nord del Serrat del Cendra fins a connectar de nou amb la carretera BV-5303 en el punt PK 7+000 (Tram 4).

L’Ajuntament i l’EMD van convocar una sessió de participació ciutadana al Casal de Sant Miquel de Balenyà, el 22 d’abril, per informar tots els veïns directament afectats. Ara, a partir de les al·legacions i dels informes sectorials es redactarà una nova versió per ser aprovada provisionalment pel Ple i enviada a la Comissió d’Urbanisme de la Generalitat perquè sigui, si s’escau, aprovada definitivament. El procés de construcció de la variant el duen a terme directament la Diputació i la Generalitat.

Des de l’Ajuntament ens volem felicitar per l’excel·lent cooperació que hi ha hagut sempre entre l’Ajuntament i l’EMD, amb la Diputació i la Generalitat, i remarquem que hem de continuar cooperant amb els municipis veïns en aquesta qüestió. Treballem perquè aquest projecte pugui ser construït en pocs anys. Ens cal seguir sumant el suport i l’esforç de tothom.

Darrera actualització: 18.05.2022 | 09:26