Reutilitzem els residus generats en la poda per millorar l’arbrat de la vila

Dilluns, 19 de setembre de 2022 a les 00:00

Tot i que a Seva la gestió de poda dels arbres és la mínima possible per respectar al màxim la seva capacitat de desenvolupament i vitalitat, cada any s’han de mantenir algunes actuacions de poda reiterades bé per manteniment, interferència o avaluació de risc. Els residus vegetals generats no es porten a la deixalleria sinó que l’empresa adjudicatària de la gestió de poda té la responsabilitat de triturar el material vegetal que genera i s’emmagatzema en un espai condicionat fins que el necessitem.  

La reutilització d’aquest material és un clar exemple del que en diem optimització de recursos: quan el triturat vegetal de poda es tracta de manera correcta pot servir per a diverses coses a la vegada que ajuden al bon desenvolupament de l’arbrat urbà i d’altres espais vegetals. La millor manera és crear un jaç protector o encoixinat orgànic 10-15 cm de gruix que s’aplica sobre el sòl en escocells, parterres i zones enjardinades. Aquesta capa de matèria orgànica no està fermentada, però anirà compostant-se amb el temps i aportant nutrients al sòl. Ajudarà a crear un sòl més esponjós per l’entrada d’oxigen i aigua, conservant la seva humitat i transpiració i també té un clar efecte en el control de les herbes espontànies que ens permeten substituir el herbicides de síntesi químics.  

Actualment, està previst que en tota obra on es projecti la plantació d’arbres i arbusts o altres vegetals, es reservi l’espai necessari per realitzar l’encoixinat pertinent. 

Darrera actualització: 21.09.2022 | 10:11

Imatges