Subvencions a la gestió forestal sostenible

Dijous, 10 de de febrer de 2022 a les 00:00

La Generalitat impulsa un ajut per les reforestacions i la producció de tòfona i un altre per a la redacció i revisió dels instruments d'ordenació forestal.

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya ha publicat la convocatòria de dues subvencions de gestió forestal per a finques de propietat privada.

Ajut destinat a les reforestacions i la producció de tòfona

S'hi destina una partida de màxim 400.000€ (260.000€ per reforestacions; i 140.000 per producció de tòfona). Pel que fa a reforestacions, les actuacions subvencionables són les plantacions de coníferes i planifolis, la reposició de fallades, el manteniment de plantacions i la instal·lació d'elements individuals de protecció contra la fauna. Quant a la producció de tòfona, inclou la plantació d'espècies del gènere Quercus micorizades per al conreu de la tòfona negra i la instal·lació d'elements de protecció col·lectius contra la fauna en les plantacions d'espècies micorizades per al conreu de la tòfona negra.

En aquest cas, els terminis són els següents:

  • Presentació de sol·licituds: un mes a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el DOGC.
  • Finalització de les actuacions: fins al 15 de novembre de 2023, inclòs.
  • Justificació: fins al 30 de novembre de 2023, inclòs.

Més informació: https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=919652

Ajut destinat a la redacció i revisió dels instruments d'ordenació forestal

La partida destinada a aquesta subvenció és d'un total de 526.315,79€, dels quals un 47% (226.315,79€) anirà a càrrec del fons FEADER. Les actuacions subvencionables són la redacció i revisió dels plans tècnics de gestió i millora forestals (PTGMF); la redacció i revisió de plans simples de gestió forestal (PSGF); i la redacció i revisió dels plans tècnics de gestió i millora forestals conjunts (PTGMFc). L'import màxim total que es podrà atorgar a una mateixa persona beneficiària és de 25.000€.

En aquest cas, els terminis són els següents:

  • Presentació de sol·licituds: un mes a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el DOGC.
  • Finalització de les actuacions: fins al 30 de setembre de 2023, inclòs.
  • Justificació: fins al 15 d'octubre de 2023, inclòs.

Més informació: https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=919665

Darrera actualització: 10.02.2022 | 16:10