BAN d'alcaldia respecte a la sequera i l'onada de calor

Dimarts, 12 de juliol de 2022 a les 00:00

Atesa l'actual sequera i l'onada de calor que assola el municipi, per tal de prevenir futures restriccions, cal aplicar les següents mesures de gestió i limitació de consum d'aigua

•    El reg de jardins i zones verdes, tant de caràcter públic com particular, ha de fer-se només en l'horari de 20.00 h a 8.00 h. 
•    El reg dels jardins particulars es pot realitzar, com a màxim, tres dies cada setmana en l'horari esmentat. 

•    Resta prohibit omplir totalment o parcialment fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d'ús estàtic de l'aigua.
•    Es prohibeix als particulars la neteja de carrers, paviments, façanes i similars utilitzant mànegues d'aigua o altres sistemes que utilitzin una làmina d'aigua per arrossegar la brutícia.
•    L'ús d'aigua en granges procedent de la xarxa d'abastament d'aigua potable queda limitat a les quantitats necessàries per a l'abeurament i neteja dels animals.
•    La utilització d'aigua per omplir piscines queda limitada als casos següents:

  •  El reomplert parcial de piscines que disposin d'un sistema de recirculació de l'aigua, en les quantitats indispensables per reposar les pèrdues d'aigua per evaporació i neteja de filtres i per garantir la qualitat sanitària de l'aigua.

 

Gràcies per la vostra col·laboració.

Darrera actualització: 12.07.2022 | 16:02