Canvis per solucionar errors en el POUM

Dimarts, 31 d'agost de 2021 a les 00:00

El Ple del passat 27 de juliol va aprovar inicialment una proposta de Modificació Puntual (MP) del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) per tal de solucionar errors a l’àmbit de Serrabardina.

D’acord amb l’informe favorable de l’arquitecte municipal, els principals errors que es volen resoldre són:

El carrer d'Osona. El tram del carrer d'Osona entre l'avinguda Olimpiades del 92 i el carrer Serrabardina no està qualificat de sistema viari, i té actualment una qualificació de zona residencial unifamiliar.

Carrer Serrabardina / Av. Olimpíades del 92. En la trobada de les dues vies, la corba del carrer Serrabardina està dibuixada per sobre de parcel·les i edificacions preexistents.

El sistema de verd públic. Hi ha un sistema de verd públic que trepitja parcel·les preexistents. S'hauria d'estendre en direcció oest. Tot i que com a resultat de la modificació es produeix un canvi en les zones verdes, la realitat és que el límit entre les dues classificacions s'adapta a la realitat jurídica preexistent de les parcel·les.

El límit posterior d'algunes parcel·les amb front al carrer Serrabardina. Hi ha errors en els límits de les parcel·les amb el sòl no urbanitzable. El límit entre les dues classificacions es va dibuixar per sobre de les parcel·les existents.

El límit del terme municipal no s'ajusta a la delimitació oficial vigent. La urbanització està situada al límit del poble. En algunes zones, el límit dibuixat en el POUM no s'ajusta amb el límit de terme oficial vigent, el que suposa desajustos en la delimitació de les zones i els sistemes. La proposta de modificació es pot consultar al web de l’Ajuntament, i està oberta a les consideracions que en forma d’al·legacions qualsevol veí vulgui fer arribar als serveis tècnics.

A partir de totes les al·legacions que es rebin, els serveis tècnics analitzaran novament la proposta i l’ajustaran en tot allò que sigui necessari, abans d’aprovar-la només provisionalment i tramitar-la a la Comissió d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya, que és l’organisme que l’aprovarà definitivament, si així ho considera.

Aquesta és la primera proposta de modificació puntual del POUM que aprova inicialment l’Ajuntament en relació amb les urbanitzacions. En la passada legislatura es va dur a terme un estudi sobre els errors i les disfuncions a totes les urbanitzacions del municipi, amb el suport de la Diputació de Barcelona; també es va desenvolupar la cartografia a escala 1:1.000 indispensable per poder anar redactant ara les propostes de modificació puntual.

Al mateix temps, els serveis tècnics de l’Ajuntament i de l’EMD de Sant Miquel de Balenyà estudien conjuntament propostes per tal de solucionar errors i disfuncions tant al poble de Seva com a Sant Miquel de Balenyà. Tots aquests treballs constitueixen una primera fase del procés d’actualització del POUM, que va ser aprovat per la Comissió d’Urbanisme el 2006, fa ja 15 anys.

A la tardor es farà públic un sistema d’informació urbanística interactiva i de fàcil accés, a través del web de l’Ajuntament, per facilitar la consulta a tots els veïns i veïnes dels pobles de Seva i Sant Miquel de Balenyà, i de les urbanitzacions de Serrabardina, Roures, Perafita, Pinós, Muntanyà i Can Garriga.

Darrera actualització: 31.08.2021 | 13:12