S’aprova el Plantejament Urbanístic a Serrabardina

Dimarts, 13 de de setembre de 2022 a les 10:00

La Comissió d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya ha aprovat definitivament la revisió del Planejament urbanístic municipal proposada per l’Ajuntament a Serrabardina.  

L’objectiu de la revisió era resoldre els errors i disfuncions que hi havia en el Planejament aprovat el 2006, donant seguretat jurídica a tots els béns immobles existents a Serrabardina, on fins ara hi havia parcel·les privades afectades pel pas de vials o espais verds, tant per errors cartogràfics com pel fet que la urbanització no es va construir seguint exactament els plans parcials originals.  

Aquesta és la primera modificació del Planejament impulsada per iniciativa del mateix Ajuntament, que en la passada legislatura va elaborar amb el suport de la Diputació de Barcelona, un estudi dels errors i disfuncions a Serrabardina, Perafita, El Pinós, El Montanyà i Can Garriga, i una nova cartografia actualitzada, més precisa.  

Els processos de revisió del Planejament urbanístic tenen una gestió administrativa complicada i requereixen molt de temps perquè, d’acord amb la legislació vigent ha de participar un gran nombre d’institucions, a més naturalment dels propis veïns; s’ha de redactar un elevat nombre d’informes tècnics i finalment s'han d'aprovar des de la Comissió d’Urbanisme de la Generalitat.  

Durant aquesta legislatura l’Ajuntament està estudiant la solució de tots els errors i disfuncions del Planejament a les urbanitzacions, i ha iniciat converses amb els municipis veïns per tal d’ajustar els límits municipals, on sigui necessari, per tal de facilitar la gestió urbanística; aquest és el cas dels límits amb El Brull, a Serrabardina.  

Garantir la seguretat jurídica als béns immobles existents al municipi, en particular a les urbanitzacions, és una obligació de l’Ajuntament, i per tant, un objectiu prioritari. Les urbanitzacions són teixits urbans poc resilients, poden millorar molt o degradar-se ràpidament; el Planejament urbanístic no ha de suposar cap problema a les inversions privades i públiques de millora, al contrari, les ha de fer possible, i facilitar. 

Darrera actualització: 12.09.2022 | 16:26