S'obre la convocatòria d'una plaça d’auxiliar administrativa per l'arxiu municipal

Divendres, 12 de maig de 2023 a les 00:00

Ja pots consultar les bases reguladores per a la provisió d’un lloc de treball d’auxiliar administrativa per classificar i ordenar l’arxiu municipal i constitució d’una borsa de treball, corresponent al recurs de la diputació de Barcelona “plans locals d’ocupació”.

Lloc de treball i funcions:

Escala d’administració general– auxiliar – grup C - subgrup C2. 

·  La jornada laboral serà l’ordinària de 37,5 hores /setmanals, distribuïdes de la següent manera: dilluns de 08:00 a 14:00 i 15:30 a 19:00, de dimarts a divendres de 08:00 a 15:00 hores. 

·  La retribució bruta anual: 20.860 € a raó de 14 pagues anuals. 

·  La durada del contracte: 6 Mesos. El contracte de treball formalitzat inclourà la següent clàusula: “El present contracte està finançat amb càrrec a l’ajut atorgat en el marc de la convocatòria del Catàleg 2023 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, en la modalitat de Plans Locals d’Ocupació de la Diputació de Barcelona, d’acord amb el corresponent règim”. 

·  Tipus de contracte: Personal laboral temporal, per a la millora de l’ocupabilitat i la inserció laboral en el marc de programes d’activació de l’ocupació. 

Tasques d’arxiver 

1. Organitzar i classificar la documentació de l’arxiu municipal de Seva. 

2. Donar suport als Departaments que es requereixi per al suport de cerca documental. 

Les persones interessades hauran de presentar sol·licitud, ja sigui de manera telemàtica o presencial, al Registre General de l’Ajuntament de Seva. 

 

 

 

Darrera actualització: 12.05.2023 | 08:33