S'obre la convocatòria d'una plaça de peó fix al servei de la Brigada Municipal

Dijous, 4 d'agost de 2022 a les 00:00

Teniu fins al 17 d'agost per enviar les vostres sol·licituds

L'Ajuntament de Seva obre la convocatòria del procés selectiu per a la contractació laboral fix d'un peó per la Brigada Municipal i la constitució d'una borsa de treball de peons de la brigada d'obres i serveis. Es tracta d'un contracte de jornada completa de 37,5 hores setmanals.

 

Quines tasques es portaran a terme?

- Paleta; jardineria, desbrossament de camins i poda d'arbres; utilització de maquinària diversa; retirada de neu; control i vigilància del sistema d'aigües i reparació de fuites; manteniment i neteja dels carrers, espais públics i instal·lacions i equipaments; suport a fires, festes i esdeveniments esportius

- Realitzar tasques de manteniment de les instal·lacions i equipaments municipals i

de la via pública

- Controlar el correcte estat de les instal·lacions i equipaments dels centres o espais on desenvolupa la seva activitat i vetllar pel seu bon ús

- Realitzar tasques de transport de materials amb vehicles

- Vetllar per la seguretat i la salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament maquinària i eines relacionades amb la seva activitat, així com els mitjans i equips de protecció posats a la seva disposició

- Fer guàrdia, quan per torn li correspongui, per possibles avaries, retirada de neu, muntar les instal·lacions necessàries dels diversos actes i festes que

s'organitzin des de l'Ajuntament o que aquest autoritzi.

 

Quin és el termini de presentació de sol·licituds?

Els/les aspirants que desitgin prendre part en aquesta convocatòria poden presentar la seva sol·licitud presencialment a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament de Seva (carrer de Dalt, 5 de Seva). També poden fer-ho telemàticament accedint a l'apartat "Instància genèrica" des de la web de l'Ajuntament (www.seva.cat)

Teniu temps fins al 17 d'agost per enviar les vostres sol·licituds.

Consulta aquí l’anunci de la convocatòria complet

Darrera actualització: 04.08.2022 | 17:00