Alts càrrecs i càrrecs eventuals: perfil, dades de contacte, retribucions i activitats i béns

Aquí trobaràs els perfils i trajectòries professionals dels representants polítics locals i dels titulars dels òrgans directius de l'ens i dels organismes vinculats. També hi ha les seves dades de contacte i les seves retribucions. En el cas dels alts càrrecs, també les declaracions d'activitats, patrimonials i interessos.

Darrera actualització: 27.01.2021 | 17:22