Organització municipal

Alcaldia

 • Àrea de serveis tècnics
  • Cap d'obres, serveis i instal·lacions
   • Arquitecte
    • Arquitecte tècnic
    • Auxiliar serveis tècnics
   • Oficial 1a obres
    • Oficial 2a obres
     • Operari brigada
   • Oficials conductors
   • Oficial lampista
 • Àrea de governació
  • Operaris de neteja
  • Vigilants
  • Agutzil
 • Àrea de règim interior i hisenda
  • Secretaria intervenció
   • Secretaria
    • Administratiu de secretaria
     • Auxiliar de secretaria
   • Comptabilitat
    • Adminsitratiu de comptabilitat
     • Auxiliar de comptabilitat
 • Àrea de serveis personals
  • Tècnic de serveis a les persones
   • Auxiliar d'instal·lacions municipals
  • Directora de la residència i centre de dia
   • Responsable higiènic sanitari
   • Cuiner
    • Auxiliars de cuina
   • Fisioterapeuta
  • Directora de la Llar d'infants
   • Educadors
    • Auxiliar educador
  • Coordinador parc els Roures
   • Monitors
   • Peó Manteniment
 • No s'han trobat resultats.
Darrera actualització: 08.02.2021 | 18:19
Darrera actualització: 08.02.2021 | 18:19