Notícies relacionades amb l'Ajuntament de Seva

Restauracions Ambientals Catalanes retira la sol·licitud d’ampliació dels usos de la Pedrera del Pinós

L'Ajuntament de Seva comunica als veïns i veïnes que l'entitat Restauracions Ambientals Catalanes ha retirat la petició d’ampliació dels usos de la Pedrera del Pinós. En virtut d’aquesta decisió, queda anul·lada la sol·licitud entrada a l’Ajuntament fa algunes setmanes per convertir aquest espai, que actualment és exclusivament un monodipòsit, en centre de valorització de terres i runes de la construcció.

Tal com s’ha manifestat des de la pròpia empresa, la decisió de retirar la sol·licitud d’una nova llicència d’activitats s’emmarca en la voluntat d’evitar eventuals conflictes i incomoditats als veïns i veïnes de la zona, alguns dels quals que s’havien mostrat preocupats en relació a una eventual ampliació dels usos de la pedrera.

En aquest sentit, des de l’Ajuntament es dóna les gràcies a Restauracions Ambientals Catalanes per aquesta mostra de comprensió, compromís i voluntat conciliadora més enllà dels interessos econòmics de l’empresa. Així mateix, s’informa els veïns i veïnes que l’entitat seguirà desenvolupant la seva activitat de gestió del monodipòsit de runes de la construcció tal com ho havia fet fins a dia d’avui.

Seva expressa la necessitat d’unes millors infraestructures en la visita de la senadora Mireia Cortès

L'Ajuntament aprofita la trobada oficial per manifestar a la senadora d’ERC a Madrid la necessitat d’impulsar la construcció d’una nova rotonda i cruïlla al municipi i d’urbanitzar el carrer Bonaire i la plaça dels Esports.

Dijous 25 de maig Seva va rebre la visita de la senadora d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) al Senat espanyol, Mireia Cortès, que va tenir l’oportunitat de conèixer de primera mà els projectes de futur i les necessitats d’infraestructures que requereix el municipi.

Cortès va ser rebuda per l’alcalde, Xavier Rierola; la regidora de Promoció Econòmica, Anna Soler; i la regidora de Medi Ambient, Maria Anna Pineda. La trobada, presidida per un clima de col·laboració i d’entesa, va permetre als representants de l’Ajuntament de Seva transmetre a la senadora sallentina les principals necessitats en matèria d’infraestructures i d’adequació de la via pública que requereix el municipi.

En aquest sentit, entre les principals actuacions que es van posar sobre la taula hi ha la construcció d’una cruïlla a la ronda i d’una rotonda a l’entrada al municipi per la carretera del Brull; i la urbanització del carrer Bonaire i de la plaça dels Esports. Xavier Rierola, alcalde de Seva, assegura que “com a equip de govern és el nostre deure garantir als veïns i veïnes de la vila, dins el nostre marc competencial com a Ajuntament, un estat òptim, segur i adaptat de la via pública”. En aquest sentit, Rierola defensa que “per això, és molt important que totes les necessitats estratègiques i de mobilitat del nostre municipi també formin part de l’agenda de treball d’aquelles administracions públiques que tenen els recursos competencials i financers per actuar”.

Per la seva part, la senadora Mireia Cortès ha adquirit el compromís de traslladar aquestes necessitats estratègiques del municipi de Seva al Senat espanyol amb l’objectiu que aquestes siguin incloses entre les esmenes als Pressuposts Generals de l’Estat d’aquest any 2017.

Comunicat de premsa en relació a la sol·licitud d'ampliació d'activitats de la Pedrera del Pinós

L'Ajuntament de Seva comunica als veïns i veïnes que l'entitat Restauracions Ambientals Catalanes ha presentat recentment una sol·licitud per tal d'ampliar els usos de la Pedrera del Pinós. El projecte presentat té com a objectiu complementar aquest espai, que actualment és exclusivament un monodipòsit, per tal de convertir-lo també en centre de valorització de terres i runes de la construcció (els productes que actualment s’estan utilitzant en la restauració de la pedrera), amb l'objectiu de transformar-los en subproductes aptes per a la seva reutilització en diversos àmbits, com per exemple la reposició de camins, reblerts de terrenys, etc.

Aquesta sol·licitud s'acull a les línies estratègiques de gestió de residus marcades per la Unió Europea i a la voluntat de l’administració en general, que busquen fomentar pràctiques com la reutilització, valorització i aprofitament de productes més enllà de la seva vida útil a fi de minimitzar-ne els impactes mediambientals.

Tal com estableix el marc legal vigent, l’Ajuntament és el responsable d’iniciar els tràmits en relació a les sol·licituds fetes per qualsevol ciutadà. No obstant, en el cas que ens ocupa és el Consell Comarcal el responsable d’emetre l’informe ambiental de l’activitat, un cop coneguts els informes preceptius dels diferents departaments de la Generalitat de Catalunya. L'existència d'aquests diversos filtres té per objectiu garantir que la nova activitat a realitzar compleixi amb tots els requisits legals i mediambientals necessaris per tal de descartar qualsevol mena de risc o perjudici per a la salut de la població. Així doncs, no serà fins que la sol·licitud disposi de tots els informes corresponents que l'Ajuntament podrà concedir o denegar la llicència.

Des de l’Ajuntament es comunica als veïns i veïnes del municipi que es treballarà colze a colze amb la resta de grups polítics del consistori i es mantindrà els veïns del municipi permanentment informats dels avenços del procés de tramitació de la sol·licitud. En aquest sentit, es convoca els veïns veïnes a participar en la reunió informativa que tindrà lloc el proper dijous 18 de maig al local social de la urbanització El Pinós, que comptarà amb la presència de l'alcalde del municipi i de l'enginyer municipal. Aquesta trobada és la primera d'un seguit d'actuacions que l'Ajuntament té previst tirar endavant al llarg dels propers mesos a fi de conèixer de primera mà les inquietuds que puguin tenir els veïns i veïnes sobre la nova activitat sol·licitada per Restauracions Ambientals Catalanes, així com per anar compartint amb les persones interessades la informació de què es disposi en cada moment sobre l'evolució de la tramitació de la nova llicència.

L'Ajuntament de Seva aprova la convocatòria de nous processos de selecció de personal

El Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) publicarà el dia 25 d'abril les bases dels Plans d'Ocupació per als anys 2017 i 2018, en què s'oferiran quatre llocs nous de feina a Seva, així com el procés de selecció per a la creació d'una borsa de treball de coordinadors del parc i piscines 'Els Roures' per a les temporades 2017 i 2018.

La Junta de Govern Local va aprovar en sessió ordinària celebrada el dia 10 d'abril els Plans d’Ocupació 2017 i 2018. Amb la voluntat d'oferir noves oportunitats laborals, el consistori té previst crear quatre nous llocs de treball amb la contractació d'un auxiliar administratiu/va, un netejador/a, un peó de brigada i un oficial de brigada.

Aquesta convocatòria es realitza per afavorir la contractació de persones aturades que no estiguin desenvolupant cap activitat laboral i que es trobin en situació de cerca activa de feina i inscrites al Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) com a demandants d'ocupació. Les contractacions del personal laboral temporal es faran en el marc del ‘Programa Complementari de foment de l’ocupació local 2017-18’, del seu règim de concertació i de la concessió d’ajut, en el marc del Pla ‘Xarxa de Governs Locals 2016-2019’ de la Diputació de Barcelona.

El consistori comunica que el procés selectiu serà el de concurs-oposició i que tota la informació relativa a la convocatòria -les funcions, la descripció, les condicions i la documentació necessària per inscriure's a cadascuna de les ofertes laborals- es publicarà en el tauler electrònic de l'Ajuntament de Seva

La instància que cal omplir es facilitarà a les dependències municipals i a la pàgina web de l’Ajuntament, on les persones aspirants hauran de fer constar que compleixen les condicions de capacitat i els requisits exigits en la convocatòria. Les sol·licituds es podran presentar al Registre General de l’Ajuntament de Seva (carrer de Dalt, 5), dins l’horari d’atenció ciutadana, o en les formes establertes a la Llei 39/2017, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. El termini improrrogable per presentar les candidatures és de 10 dies naturals, a comptar des del dia següent a la publicació de la convocatòria al BOPB.

Creació d'una borsa de treball de coordinadors del parc i piscines 'Els Roures'

La Junta de Govern Local va aprovar també la convocatòria del procés de selecció per a proveir els llocs de treball de coordinadors del parc i piscines ‘Els Roures’, per a les temporades d’estiu 2017 i 2018.

El procés selectiu serà el de concurs-oposició lliure per a la selecció dels aspirants. En aquest cas, les sol·licituds també s'hauran de presentar en el Registre General de l’Ajuntament, en l’horari d’atenció ciutadana habitual, i dins el termini improrrogable de 15 dies hàbils a comptar des del dia següent a la publicació de la convocatòria al BOPB.

Per a més informació de la documentació que cal presentar i les condicions de l'oferta laboral, podeu descarregar les bases de la convocatòria a través del tauler electrònic de l'Ajuntament de Seva.

 

Resultats de la consulta popular no referendària sobre la segregació de Sant Miquel de Balenyà

 

Amb una participació del 52,64%, els veïns de l’EMD de Sant Miquel de Balenyà escullen com a opció majoritària (82,76% dels vots) constituir-se com a nou municipi segregat de la vila de Seva.

Avui diumenge 2 d’abril s’han donat a conèixer els resultats definitius de la consulta popular no referendària impulsada pel Consell de Participació. Amb una participació final del 52,64%, els veïns i veïnes de Sant Miquel de Balenyà han escollit com a opció majoritària constituir-se com a nou municipi segregat de la vila de Seva.

Des del dimarts 28 de març fins el 2 d’abril, un total de 557 veïns i veïnes de Sant Miquel de Balenyà (sobre un cens total de 1.058 ciutadans) han acudit a les urnes per respondre a la pregunta ‘Vol que el poble de Sant Miquel de Balenyà sigui un nou municipi de Catalunya?’. El ‘Sí’ ha obtingut un total de 461 vots (82,76%); el ‘No’, 83 (14,90%); i s’han registrat fins a 13 vots en blanc (2,33%).

Durant el recompte de vots d’aquest diumenge hi eren presents l’alcalde de Seva, Xavier Rierola, i el president de l’EMD de Sant Miquel de Balenyà, Èric Vila. Xavier Rierola agraeix la tasca que tots els voluntaris del Consell de Participació han dut a terme durant el procés “per animar a la participació dels veïns i veïnes i per garantir la neutralitat, imparcialitat i bon desenvolupament de la consulta”.

Rierola, a més, també posa en valor la participació registrada, superior al 50%. En aquesta línia, l’alcalde afirma que “sempre és positiu i encoratjador veure com la ciutadania respon quan és cridada a les urnes per decidir sobre el seu futur. El d’avui no deixa de ser, sinó, el millor exemple de la normalitat democràtica que impera i ha d’imperar en tot el nostre territori i arreu del país”.

Un cop passada la consulta, l’Ajuntament de Seva queda a l’espera de les passes que es donin des de l’EMD i tramitarà, si s’escau, la documentació que se li faci arribar. En tot cas, però, serà el Parlament de Catalunya qui, en última instància, resoldrà sobre la segregació de Sant Miquel de Balenyà com a nou municipi segregat de Seva.

Contacte

Ajuntament de Seva

 C. de Dalt, 5 08553 Seva

 938 840 111

 938 840 214

seva@seva.cat

Horaris OAC:

-De dilluns a divendres de 9,00h a 14,00h

-Dilluns i dijous de 15,30h a 19,00h

- - - - - - -

Guàrdia municipal de Seva

Whatsapp - 686 418 444

Twitter - @t686418444

vigilantnit@gmail.com

- - - - - - -

EMD SM Balenyà

 C. del Casal, s/n 08554 S.M. Balenyà

 93 812 49 42

info@smbalenya.cat

- - - - - - -

Instagram

Instagram ajuntament

Facebook

 

Twitter