Notícies relacionades amb l'Ajuntament de Seva

Commemorem l’1 d’octubre

El dijous 1 d'octubre és festiu local a Seva i des de l'Ajuntament s'han organitzat actes, juntament amb l'ANC municipal, per commemorar aquesta mateixa data d'ara fa tres anys, el 2017, quan es va celebrar el referèndum per la independència.

Sota el lema de “La voluntat d’un poble no es pot aturar”, durant la tarda se celebraran diversos actes, els quals seguiran totes les mesures de seguretat com l'obligatorietat d'utilitzar mascareta, mantenir la distància interpersonal. Els actes previstos són els següents:

Lectura de manifest.

A les 18 h. A la rotonda 1 d’octubre de 2017

Lectura de poesia

A les 18.20 h. Davant el mural de la pista poliesportiva

Ballada d’una sardana (adaptada per la COVID). Coca i xocolata per tots els assistents

A les 19 h. Davant el mural de la plaça dels esports.

Des de l'Ajuntament, animem a tothom a participar en aquests actes commemoratius i alhora cridem a la responsabilitat de tots i totes per seguir totes les mesures de seguretat.

A partir d’avui es prohibeixen les trobades públiques i privides de més de 10 persones a tot Catalunya

Aquesta Resolució entra en vigor en la data de la publicació al DOGC, avui dissabte, 29 d’agost

 

Us detallem RESOLUCIÓ SLT/2107/2020, de 28 d'agost, per la qual s'adopten mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

Les mesures contingudes en aquesta Resolució són aplicables a totes les persones que es trobin i circulin per Catalunya, així com a les persones titulars de qualsevol activitat econòmica, empresarial o establiment d'ús públic o obert al públic ubicat en aquests territoris.

Reunions i/o trobades (familiars i de caràcter social)

Es prohibeixen les trobades i reunions de més de 10 persones tant en l'àmbit privat com en l'àmbit públic.

No es consideren incloses en aquesta prohibició les activitats laborals, les activitats de culte, actes religiosos com casaments, serveis religiosos, celebracions i cerimònies fúnebres ni els mitjans de transport públic.

També resten excloses de la present Resolució les activitats culturals, d'arts escèniques i musicals, cinema o exposicions tant en recintes estables, com ara teatres, cinemes, carpes de circ o similars, sempre que es compleixen les indicacions dels plans sectorials.

Les biblioteques, arxius, museus i monuments han de romandre oberts amb subjecció al corresponent pla sectorial de represa.

La realització d'activitats lúdiques, recreatives i l'obertura al públic d'equipaments esportius, com ara piscines descobertes, parcs d'atraccions i parcs infantils, activitats esportives, com ara gimnasos i instal·lacions esportives, es pot dur a terme sempre que es compleixin les indicacions dels plans sectorials aprovats.

Aquesta limitació serà igualment aplicable a les taules ubicades en terrasses, restaurants i bars, amb un màxim de 10 persones per taula o agrupació d'aquestes, sens perjudici del compliment de les distàncies mínimes entre taules o grups de taules, que estableixin les resolucions de les autoritats sanitàries.

Fires i festes majors

Correspon als ajuntaments determinar la celebració de fires i festes majors, sens perjudici del compliment de totes les mesures de seguretat establertes amb caràcter general.

Inspecció i règim sancionador

Correspon als ajuntaments i a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, en l'àmbit de les seves competències, les funcions de vigilància, inspecció i control de les mesures establertes en aquesta Resolució.

Aquesta Resolució entra en vigor en la data de la publicació al DOGC, per tant, avui dissabte, 29 d’agost

Dimecres hi haurà una interrupció elèctrica programada

El Centre de Control de la Xarxa d'Estabanell Energia ha comunicat que aquest proper dimecres, 26 d'agost, es realitzaran talls de subministrament elèctric per poder realitzar tasques de millora a la xarxa de distribució. En concret, es faran talls al carrer MA Can Garriga, des de les 8 fins a les 10 h del matí, i també diferents carrers del municipi, de 11 a 13 hores. Els domicilis afectats per aquest últim tall seran els següents:

 • CL Collformic: 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 55, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 74, 76, 80
 • CL Flor de neu: 4, 8
 • CL Matagalls: 1, 2, 3, 4
 • CL Sant Bernat: 3, 4, 6, 10, 11, 15
 • FI Muntanya -Llac-: 0

 

 


Noves mesures per evitar la propagació de la Covid-19

Avui dimarts 18 d'agost entra en vigor a Catalunya una normativa més estricte per a continuar reduint la transmissió del virus. Tal i com marca el decret de la Conselleria de Salut publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), a partir d'avui s'estableix la prohibició de fumar a la via pública o en espais a l'aire lliure quan no es pugui respectar una distància mínima interpersonal d'almenys dos metres.

A més, el decret especifica limitacions tant en les reunions, que poden ser d'un màxim de deu persones, com en els horaris nocturns dels locals d'oci i restauració, que hauran de garantir el metre i mig entre les  taules i també de distància a la barra. Pel que fa a horaris, el decret determina que l'hora de tancament dels locals sigui com a molt a la 1 de la matinada i que no es puguin acceptar nous clients a partir de les 12 de la nit.

Informació sobre el servei municipal d'aigües

Aquests mesos passats han comportat un gran trasbals en el dia a dia de tothom. Coses que fins ara ens semblaven evidents i formaven part de la nostra rutina, de cop, han esdevingut quasi una aventura i de vegades, fins i tot, impossibles de fer. Per exemple, anar a l'escola, a treballar o a veure la família.

Aquestes situacions han provocat que haguéssim de rumiar altres maneres de fer per poder seguir treballant o estudiant... doncs bé, a nosaltres ens ha passat el mateix. Com sabeu, la factura de l'aigua a Seva és bimensual i la lectura dels comptadors ens va enxampar en ple confinament, sense poder fer-la. Després de parlar-ne i consultar-ho amb experts com ara l'ACA (Agència Catalana de l'Aigua), vam decidir que la lectura dels mesos de març + abril seria estimativa, agafant com a referència la mateixa factura però del 2019. D'aquesta manera ja tindríem un consum de la mateixa casa i època i només caldria després afegir o treure la diferència quan es fessin les lectures altra vegada.

A més a més, en aquesta factura estimativa de finals d'abril s'hi va aplicar, tal com recomanava l'ACA, una reducció del 50% sobre el cànon de l'aigua (que és un impost que paguem dins la factura i va a parar a l'ACA mateix). Enguany, a finals de juny s'ha fet la lectura dels comptadors d'aigua i s'ha aplicat la diferència en aquesta factura que correspon als mesos de maig + juny. Aquesta lectura pot haver provocat, en algun cas, que si el consum ha estat més elevat que el de l'any passat a causa del confinament, s'hagi saltat de tram i, per tant, que la factura hagi resultat més alta.

Des del Servei Municipal d'Aigües us volem informar que no hi haurà cap problema per solucionar-ho: a partir del dilluns 31 d'agost, tothom que cregui que ha estat perjudicat per aquest sistema de lectura estimativa pot venir a l'Ajuntament amb les dues últimes factures d'aigua i estudiarem cada cas, comprovant els consums i quan es van produir i, retornant si s'escau, els imports que pertoquin.

També vull aprofitar aquestes línies per agrair l'esforç que han fet i estan fent els treballadors de l'Ajuntament per resoldre reptes que se'ns plantegen diàriament per culpa d'aquest virus i que fan que hàgim de buscar alternatives per seguir donant un bon servei als veïns.

Núria Rivera Nicolau

Regidora de Medi Ambient

Es crea una borsa de treball per substitucions de vigilant - guàrdia municipal

La seguretat ciutadana i la bona convivència entre tots els veïnes i veïnes de Seva és una de les prioritats de l'equip de govern local i una de les branques de la política municipal en les quals es vol dedicar una atenció i esforços màxims. Per aquest motiu, l'Ajuntament ha convocat una borsa de treball, mitjançant concurs lliure, per cobrir necessitats de caràcter temporal i/o vacants que es puguin generar en el lloc de treball corresponent a vigilant i guàrdia municipal del municipi.

Qui s'hi pot presentar?

Els requisits principals que han de complir les persones que vulguin inscriure's en la borsa de treball són els següents:

 • Estar en possessió del certificat d'estudis primaris.
 • Estar en possessió del certificat de nivell B2 de català.
 • Permís de conducció (B).
 • Tenir entre 18 i 50 anys
 • Tenir la nacionalitat espanyola, d'acord amb la legislació vigent.
 • No patir cap malaltia ni limitació física o psíquica incompatible amb l’acompliment de les corresponents funcions, i tenir capacitat funcional per a l’exercici de la plaça convocada.
 • Complir les condicions exigides per exercir les funcions que els puguin ésser encomanades, d’acord amb el que determinen la Llei 16/1991, de 10 de juliol i les disposicions que la despleguin.
 • No haver estat condemnat/ada per cap delicte o, en cas d’haver-ho estat, tenir extingida la responsabilitat penal i cancel·lats els antecedents penals, o haver demanat si escau, la cancel·lació i no estar inhabilitat per a l’exercici de les funcions públiques, ni estar separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol Administració Pública.

Com i fins quan es poden fer les sol·licituds?

Les sol·licituds es podran presentar fins al 18 d'agost de forma presencial (a l’Oficina Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament) o de forma electrònica (entrant una instància general a la seu electrònica de l'Ajuntament).

La sol·licitud s'ha d'acompanyar de:

 • Currículum d’estudis i professional.
 • Fotocòpia del DNI
 • Fotocòpia de la titulació exigida.
 • Fotocòpia del permís de conduir de la classe B.
 • Fotocòpia del certificat de nivell de català B o superior.
 • Fotocòpia de tota la documentació acreditativa dels mèrits que s’al·leguin per la seva valoració en la fase de concurs.

Tota la informació es pot trobar detallada i ampliada a les Bases reguladores de la convocatòria.

Es convoca un Ple extraordinari pel dilluns 3 d'agost

L'Ajuntament de Seva celebrarà aquest proper dilluns, 3 d'agost, una sessió plenària extraordinària. Serà a partir de les 7 del vespre i es farà a la Sala del Centre Cívic Polivalent.

La sessió, de caràcter extraordinari, comptarà amb 4 punts a l'ordre del dia:

 1. Aprovar provisionalment la modificació puntual del POUM de Seva relatiu al sector de la muntanyeta, el casal i l'església de Sant Miquel de Balenyà.
 2. Aprovar, si escau, la designació de les festes locals de l'exercici 2021.
 3. Modificar, si s'escau, el reglament del servei municipal d'abastament d'aigua potable de Seva.
 4. Aprovar, si s'escau, la modificació de crèdit 06/2020, amb la modalitat de crèdit extraordinari i suplements de crèdits.

La convocatòria del ple es pot consultar AQUÍ.

Contacte

Ajuntament de Seva

 C. de Dalt, 5 08553 Seva

 938 840 111

 938 840 214

seva@seva.cat

Horaris OAC:

-De setembre a juny: De Dilluns a Divendres de 9h a 14h. Dilluns i Dijous de 15,30h a 19h.

-Juliol: De Dilluns a Divendres de 9h a 14h. Dilluns de 15,30h a 19h.

-Agost: De Dilluns a Divendres de 9h a 14h.

- - - - - - -

Guàrdia municipal de Seva

Whatsapp - 686 418 444

Twitter - @t686418444

guardiamunicipal@seva.cat

- - - - - - -

EMD SM Balenyà

 C. del Casal, s/n 08554 S.M. Balenyà

 93 812 49 42

info@smbalenya.cat

- - - - - - -

Telegram

Instagram

Instagram ajuntament

Facebook

 

Twitter